Mesto Bratislava - Záhorská Bystrica - Základné informácie o meste

0-empty
Jozef Krúpa (SDKÚ-DS, KDH, SIEŤ, NOVA, SaS, MOST - HÍD)
Mestský úrad
Čs. tankistov 134, Bratislava - Záhorská Bystrica,
Kontakt
Tel: 02/65956110
Fax: 02/65956210
Pošta: 84106 Bratislava 48
Obyvateľov 3 999
Mužov / Žien 1 965 / 2 034
Rozloha 32 km2
Hustota 106 oby/km2
Nadmorská výška 175 m.n.m.
Prvá zmienka 1314
Okres Okres Bratislava IV
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 930
Všetkých organizácií 1 378
Loading

Záhorská Bystrica

Je najsevernejšie ležiacou mestskou časťou s pomerne rozsiahlym územím. Pôvodná obec sa v dokumentoch prvýkrát spomína v r. 1314. Počas obdobia feudalizmu bola súčasťou stupavského hradného panstva. Na zač. 16. stor. spustla a opäť ju osídlili chorvátski kolonisti. V nasledujúcom období sa rýchlo rozvíjala a už na zač. 17. stor. patrila medzi najväčšie sídla v okolí. Jej obyvatelia sa venovali predovšetkým poľnohospodárstvu a neskôr aj zeleninárstvu. Tradičným zdrojom obživy bolo pestovanie kapusty a jej predaj v Bratislave a vo Viedni. V r. 1972 bola pričlenená k Bratislave, ale vzhľadom na vzdialenosť od mestskej aglomerácie si obec zachovala vidiecky charakter až do súčasnosti. Od zač. 90. r. 20. stor. sa v extraviláne Záhorskej Bystrice začala prudko rozvíjať individuálna bytová výstavba. V r. 1995 vyrástol na južnom okraji obce komplex moderných budov súkromnej televíznej spoločnosti Markíza. Územie Záhorskej Bystrice patrí z urbanistického hľadiska medzi vyhľadávané lokality v areáli Bratislavy, čo pomáha zvyšovať finančné príjmy tejto mestskej časti.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30