Obec Igram - Základné informácie o obci

0-empty
Štefan Kovaľ (KDH, SIEŤ)
Obecný úrad
č. 217, Igram, 90084
Kontakt
Tel: 033/6455302
Fax: 033/6455302
Pošta: 90084 Báhoň
Obyvateľov 554
Mužov / Žien 272 / 282
Rozloha 8 km2
Hustota 67 oby/km2
Nadmorská výška 144 m.n.m.
Prvá zmienka 1244
Okres Okres Senec
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 69
Všetkých organizácií 108
Loading

Základné údaje

Leží v Podunajskej nížine v plytkej úvalinke Vištuckého potoka. Staršie osídlenie lokality v neolite, dokladajú nálezy sídlisk volútovej a lengyelskej kultúry, ďalej sídlisko eneolitické s kanelovanou keramikou, hallštattské, laténske, rímsko - barbarské, a slovanské z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína v r. 1244 (Igrech) vo sfalšovanej listine zo 14. stor. Bola osadou kráľ. spevákov - igricov. V r. 1323 patrila viacerým zem. rodinám, r. 1420 grófom zo Svätý Jura a Pezinka, r. 1553 rod. Nyáryovcov, od r. 1577 panstvu Smolenice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Na prelome 19. - 20. stor. bola obec známa výrobou vyrezávaných piestov a stĺpových krížov s reliéfovými symbolmi na pätke. Pôvodne barok. kostol sv. Imricha z r. 1772 bol v r. 1861 neorom. upravený a zväčšený.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30