Mesto Bratislava - Devínska Nová Ves - Základné informácie o meste

0-empty
Milan Jambor (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST - HÍD)
Mestský úrad
Novoveská 17/A, Bratislava - Devínska Nová Ves,
Kontakt
Tel: 02/64538367
Fax: 02/64538368
Obyvateľov 15 881
Mužov / Žien 7 731 / 8 150
Rozloha 24 km2
Hustota 670 oby/km2
Nadmorská výška 159 m.n.m.
Prvá zmienka 1539
Okres Okres Bratislava IV
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 2 999
Všetkých organizácií 4 876
Loading

Devínska Nová Ves

Pomerne rozsiahle územie tejto mestskej časti je členité a bohaté na prírodné zaujímavosti. Nachádza sa tu vrch Devínska Kobyla i niva pohraničnej rieky Moravy. Dávnoveké osídlenie potvrdili viaceré nálezy z doby rímskej i slovansko-avarskej. Obec sa prvýkrát v písomných prameňoch spomína až v r. 1451. Patrila k devínskemu panstvu. V pol. 16. stor. ju osídlili Chorváti a prevažne chorvátsky charakter si udržala až do 20. stor. Hlavným zamestnaním obyv. bolo poľnohospodárstvo. V r. 1848 bola napojená železničnou traťou na Viedeň a Bratislavu, čo výrazne zlepšilo mobilitu obyvateľstva. Na sklonku 19. stor. tu vyrástli veľké priemyselné podniky - tehelňa a vápenka, ktoré absorbovali časť voľných pracovných síl tunajších občanov. Po r. 1948 sa obec stala súčasťou pohraničného pásma a na 15 r. bola izolovaná od ostatného územia. V r. 1963 bolo pohraničné pásmo zrušené a život v obci sa normalizoval. Postupne sa rozširovala bytová výstavba. Po pripojení k Bratislave v r. 1972 sa v katastri obce začal stavať veľký priemyselný podnik - Bratislavské automobilové závody. Ťažkosti spojené s výrobným programom spôsobili, že ani po dobudovaní hlavných častí sa výroba nerozvinula. V r. 1991 podnik odkúpil nemecký automobilový koncern Volkswagen, ktorý do technologického i stavebného rozvoja areálu investoval veľké finančné prostriedky. Už v r. 2000 sa tu vyrobilo 300-tisíc áut ročne. V súčasnosti patrí závod Volkswagen Bratislava v Devínskej Novej Vsi k našim najvýznamnejším priemyselným gigantom. Zamestnáva takmer 10000 pracovníkov a poskytuje výrobný program viacerým subdodávateľom automobilových komponentov zo Slovenska. Existencia najväčšej automobilky v strednej Európe sa prejavuje najmä dynamickým urbanistickým i ekonomickým rozvojom miestnej časti Devínska Nová Ves.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30