Mesto Bratislava - Čunovo - Základné informácie o meste

0-empty
Gabriela Ferenčáková (MOST - HÍD, SIEŤ, SDKÚ-DS, SZ, SaS, OKS, KDH)
Mestský úrad
Hraničiarska 144, Bratislava - Čunovo,
Kontakt
Tel: 02/62850621
Fax: 02/62850629
Pošta: 85110 Bratislava 59
Obyvateľov 1 126
Mužov / Žien 561 / 565
Rozloha 18 km2
Hustota 54 oby/km2
Nadmorská výška 130 m.n.m.
Prvá zmienka 1232
Okres Okres Bratislava V
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 232
Všetkých organizácií 329
Loading

Čunovo

Rozlohou i počtom obyvateľstva je najmenšou spomedzi všetkých mestských častí. Až do konca 20. stor. bola typickou poľnohospodárskou obcou a jej demografický rozvoj stagnoval. V písomných prameňoch sa prvýkrát spomína v r. 1232. Obec patrila do panstva Magyaróvár (Staré hrady) v dnešnom Maďarsku. Zač. 16. stor. bola z veľkej časti vyľudnená a kolonizovali ju Chorváti. Veľká časť chotára bola ohrozovaná záplavovými vodami Dunaja a preto až do úpravy dunajského toku v 19. stor. tu dominoval chov dobytka. Po r. 1918 sa obec stala súčasťou Maďarska, ale z národnostného hľadiska tu dominovali Chorváti, pred Nemcami a Maďarmi. V r. 1946 pripadla Československu a stala sa súčasťou rozšíreného bratislavského predmostia. Aj po administratívnom pripojení k Bratislave r. 1972 sa na poľnohospodárskom charaktere Čunova veľa nezmenilo, vzhľadom na značnú vzdialenosť a izolovanosť od mesta. Až po začatí výstavby vodného diela Gabčíkovo na sklonku 70. r. 20. stor. v extraviláne tejto mestskej časti zavládol intenzívnejší stavebný ruch. Po odstúpení Maďarska od pôvodného projektu sa v r. 1989 pristúpilo na náhradné riešenie a v priestore Čunova sa začal budovať priehradný múr. Po dokončení vodného diela v r. 1992 tu vznikol moderný areál pre vodné športy, ktorý sa spolu s vodnou zdržou stal najväčším turistickým lákadlom. S vodným dielom súvisí aj hlavný rozvojový program tejto mestskej časti, ktorým je turistický ruch, vrátane dobudovania rekreačných plôch a zariadení poskytujúcich potrebné služby návštevníkom. Ďalšou perspektívnou oblasťou je individuálna bytová výstavba v intraviláne mestskej časti.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30