Obec Hrubá Borša - Základné informácie o obci

537-hruba-borsa
Ján Klačko (NEKA)
Obecný úrad
č. 73, Hrubá Borša, 92525
Kontakt
Tel: 02/45901324
Fax: 02/45901324
Pošta: 92523 Jelka
Obyvateľov 541
Mužov / Žien 267 / 274
Rozloha 5 km2
Hustota 78 oby/km2
Nadmorská výška 123 m.n.m.
Prvá zmienka 1244
Okres Okres Senec
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 96
Všetkých organizácií 141
Loading

Základné údaje

Leží v Podunajskej nížine medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom. Obec sa vyvinula v chotári obce Borša, písomne doloženej v r. 1244 (Borsa) na majetku tunajších zemanov, ktorým patrila do 16. stor. Obec sa rozdelila na osady: r. 1470 Dolná Borša, r. 1471 Stredná Borša a r. 1545 Horná Borša. Tieto sa opätovne zlúčili do pol. 19. stor. Od 16. stor. tu mali majetky rod. Csorbovcov, Szüllöovcov, Ollétejediovcov, Györgyfiovcov a i., v 18. stor. Szüllöovcov, Farkasovcov, Pethöovcov, v 2. pol. 19. stor. Glücher. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohosp. V súčasnosti je obec známa krytou konskou jazdiarňou. Miestna časť: Dolná Borša je doložená v r. 1360 - 69 (Also Borsa), Stredná Borša v r. 1470 (Kezepborsa), Horná Borša v r. 1471 (Felborsa) a Malá Borša v r. 1808 (Kis Borsa).
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30