Obec Ivanka pri Dunaji - Základné informácie o obci

539-ivanka-pri-dunaji
Ivan Schreiner (NEKA)
Obecný úrad
Štefánikova 12, Ivanka pri Dunaji, 90028
Kontakt
Tel: 02/45943301
Fax: 02/45944322
Pošta: 90028 Ivanka pri Dunaji
Obyvateľov 6 087
Mužov / Žien 2 914 / 3 173
Rozloha 14 km2
Hustota 427 oby/km2
Nadmorská výška 132 m.n.m.
Prvá zmienka 1209
Okres Okres Senec
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 1 233
Všetkých organizácií 1 917
Loading

Základné údaje

Leží v západnej časti Podunajskej nížiny na nízkom poriečnom vale medzi ramenami Malého Dunaja. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy eneolitického kostrového pohrebiska, rímsko-barbarského žiarového pohrebiska a hroby z doby sťahovania národov. Písomne sa obec uvádza v r. 1209 (Joan), keď prešla z majetku hradu Bratislava do majetku komesa Šebeša z rodu grófov zo Svätý Jura a Pezinka. V r. 1553 patrila rod. Szerédyovcov, do pol. 18. stor. panstvu Svätý Jur, potom rod. Grassalkovichovcov, ktorí tu postavili kaštieľ. V 2. pol. 19. stor. patril majer s kaštieľom rod. Hunyadyovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a záhradníctvom. V 1. pol. 20. stor. ženy vyšívali a paličkovali čipky na zárobok. Všeobecný rozvoj obce nastal po 2. svet. vojne. Vznikol hydinársky podnik, vybudovali sa nové štvrte, služby, letisko a pod. V r. 1951 vznikol celoštátny ústav pre chov hydiny a Výsk. ústav veterinárneho lekárstva. V r. 1955 tu založili Laboratórium ochrany rastlín SAV, od r. 1962 pôsobil ako Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV. M. č.: Farná sa spomína v r. 1209 (Cazteilan), patrila bratislavskej kapitule. V r. 1923 bola táto poľnohosp. obec pripojená k Ivanke pri Dunaji.

Vobci sa zachoval kaštieľ, pôv. rokok. s neogot. secesnou úpravou z 2. pol. 18. stor. Pôv. barok. záhrada tu vznikla v pol. 18. stor. Projekty na jej prepracovanie a rozšírenie zhotovili v r. 1780 gróf Grassalkovich a J. Scherzinger. Bar. - klas. kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa bol postavený v r. 1770 - 72 pravdepodobne na staršom základe, prestavaný bol v 19. stor. Klas. kaplnka sv. Rozálie pochádza z 1. pol. 19. stor. Miesto tragickej smrti gen. M. R. Štefánika (4. 5. 1919) pripomína pamätník v tvare pyramídy.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30