Mesto Bratislava - Nové Mesto - Štatistiky a grafy

0-empty
Rudolf Kusý (NEKA)
Mestský úrad
Junácka 1, Bratislava - Nové Mesto,
Kontakt
Tel: 02/44258416
Fax: 02/44258840
Obyvateľov 36 914
Mužov / Žien 16 786 / 20 128
Rozloha 37 km2
Hustota 1 015 oby/km2
Nadmorská výška 137 m.n.m.
Prvá zmienka neuvedená
Okres Okres Bratislava III
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 16 472
Všetkých organizácií 24 583
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
29,22% úplné stredné odborné (s maturitou) - 10 785
22,51% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 8 311
13,16% bez školského vzdelania - 4 858
7,03% základné - 2 594
5,81% úplné stredné všeobecné - 2 144
5,36% stredné odborné (bez maturity) - 1 980
4,96% učňovské (bez maturity) - 1 831
2,99% vysokoškolské doktorandské - 1 105
2,15% vysokoškolské bakalárske - 794
2,1% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 775
1,98% vyššie odborné vzdelanie - 731
1,1% nezistené - 406
Zobraziť celú tabuľku
50,35% Rímskokatolícka cirkev - 18 588
30,84% bez vyznania - 11 385
6,4% nezistené - 2 363
6,13% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 2 261
1,23% iné - 453
0,81% Gréckokatolícka cirkev - 299
0,49% Pravoslávna cirkev - 180
0,44% Reformovaná kresťanská cirkev - 162
0,27% Evanjelická cirkev metodistická - 101
0,27% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 98
0,21% Kresťanské zbory - 77
0,21% Cirkev bratská - 77
0,2% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 72
0,14% Apoštolská cirkev - 51
0,12% Cirkev československá husitská - 46
0,09% Bratská jednota baptistov - 34
0,07% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 26
0,05% Bahájske spoločenstvo - 20
0,03% Starokatolícka cirkev - 11
0,02% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 6
0,01% Novoapoštolská cirkev - 4
Zobraziť celú tabuľku
89,36% slovenská - 32 985 2,91% maďarská - 1 073 2,25% nezistená - 832 1,53% česká - 563
0,97% ostatné - 357 0,28% nemecká - 104 0,2% moravská - 72 0,16% rusínska - 60
0,14% ukrajinská - 52 0,12% ruská - 45 0,11% poľská - 42 0,08% bulharská - 30
0,08% srbská - 28 0,07% rómska - 27 0,07% chorvátska - 26 0,05% židovská - 18
Zobraziť celú tabuľku
88,62% slovenský - 32 714 3,35% maďarský - 1 236 2,28% nezistený - 842 1,93% český - 711
0,35% vietnamský - 131 0,34% ostatný - 124 0,33% nemecký - 122 0,21% ruský - 79
0,17% rusínsky - 62 0,13% ukrajinský - 48 0,11% poľský - 40 0,1% anglický - 38
0,1% francúzsky - 37 0,09% chorvátsky - 32 0,08% srbský - 28 0,04% rómsky - 15
0,03% taliansky - 12 0,03% arabský - 11 0,02% jidiš - 6 0,01% španielsky - 5
0,01% rumunský - 5 0,01% grécky - 5 0,01% posunková reč - 4 0,01% albánsky - 4
0,01% bulharský - 3
Zobraziť celú tabuľku
91,14% slovenský - 33 644 3,64% nezistený - 1 342 0,94% anglický - 348 0,79% maďarský - 293
0,54% český - 201 0,51% ostatný - 187 0,38% nemecký - 139 0,15% francúzsky - 54
0,05% taliansky - 17 0,03% rómsky - 12 0,03% vietnamský - 12 0,03% ruský - 10
0,02% srbský - 9 0,02% španielsky - 8 0,02% chorvátsky - 7 0,02% ukrajinský - 6
0,02% posunková reč - 6 0,02% arabský - 6 0,01% rusínsky - 4 0,01% poľský - 3
0,01% bulharský - 2 0,01% grécky - 2 0,0% jidiš - 1 0,0% albánsky - 1
0,0% rumunský - 0
Zobraziť celú tabuľku
84,39% slovenský - 31 152 9,05% nezistený - 3 339 1,88% maďarský - 694 0,81% český - 298
0,58% ostatný - 214 0,45% anglický - 167 0,29% nemecký - 108 0,29% vietnamský - 106
0,13% francúzsky - 48 0,07% ruský - 27 0,07% rusínsky - 24 0,05% chorvátsky - 20
0,05% rómsky - 18 0,05% ukrajinský - 18 0,05% taliansky - 18 0,05% srbský - 17
0,04% poľský - 15 0,02% španielsky - 8 0,02% posunková reč - 8 0,01% bulharský - 5
0,01% arabský - 4 0,01% rumunský - 4 0,01% grécky - 2 0,0% albánsky - 0
0,0% jidiš - 0
Zobraziť celú tabuľku
64,61% Áno - 23 850 23,95% Nie - 8 840 9,82% Nezistené - 3 624
Zobraziť celú tabuľku
61,07% Áno - 22 542 26,06% Nie - 9 618 11,25% Nezistené - 4 154
Zobraziť celú tabuľku
63,4% Áno - 23 405 24,78% Nie - 9 146 10,19% Nezistené - 3 763
Zobraziť celú tabuľku
51,27% Áno - 18 926 33,26% Nie - 12 276 13,85% Nezistené - 5 112
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.