Mesto Bratislava - Dúbravka - Základné informácie o meste

0-empty
Martin Zaťovič (SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SaS, SZ, EDS)
Mestský úrad
Žatevná 2, Bratislava - Dúbravka,
Kontakt
Tel: 02/64282428
Fax: 02/64369100
Obyvateľov 32 891
Mužov / Žien 15 191 / 17 700
Rozloha 8 km2
Hustota 4 017 oby/km2
Nadmorská výška 203 m.n.m.
Prvá zmienka 1576
Okres Okres Bratislava IV
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 6 925
Všetkých organizácií 11 866
Loading

Dúbravka

Dúbravka sa rozprestiera na východných úpätiach Devínskej Kobyly a v priestore Lamačskej brány. Pôvodná obec sa v písomných prameňoch po prvýkrát spomína v 2. pol. 13. stor., ale osídlenie jej extravilánu siaha do oveľa dávnejších dôb. V r. 1982 bola v severnej časti katastra objavená roľnícko-remeselnícka usadlosť datovaná do 3. stor. po Kristu, nazývaná "villa rustica". V pol. 16. stor. bola z veľkej časti vyľudnená a osídlená Chorvátmi. Obec patrila devínskemu panstvu. Obyvateľstvo sa v minulosti živilo poľnohospodárstvom, zeleninárstvom a prácou v lese. Od konca 19. stor. obyvatelia našli uplatnenie v rozvíjajúcich sa priemyselných podnikoch Bratislavy.

Zač. 70. r. 20. stor. sa na území obce začalo budovať sídlisko, ale jadro Dúbravky zostalo zachované. Bolo dokončené v osemdesiatych rokoch a napojené električkovými a autobusovými spojmi na centrum mesta.

V 60. r. 20. stor. boli v juhozápadnej časti územia vybudované Slovenské závody technického skla. Na sklonku 20. stor. prešli rozsiahlou transformáciou, ale aj v súčasnosti sú najväčším priemyselným podnikom na území tejto mestskej časti.

Podobne ako Karlova Ves je aj Dúbravka predovšetkým obytnou zónou mesta, v ktorej sa v súčasnosti dynamicky rozvíja predovšetkým infraštruktúra služieb a výstavba.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30