Mesto Bratislava - Jarovce - Základné informácie o meste

0-empty
Pavel Škodler (NEKA)
Mestský úrad
Palmová 1, Bratislava - Jarovce,
Kontakt
Tel: 02/62860178
Fax: 02/62860178
Pošta: 85110 Bratislava 59
Obyvateľov 1 712
Mužov / Žien 836 / 876
Rozloha 21 km2
Hustota 68 oby/km2
Nadmorská výška 135 m.n.m.
Prvá zmienka 1208
Okres Okres Bratislava V
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 308
Všetkých organizácií 462
Loading

Jarovce

Mestská časť Jarovce leží v juhozápadnej časti Bratislavy. Jej katastrálne územie hraničí s Rakúskom a aj s Maďarskom. Pôvodná obec Jarovce sa v písomných prameňoch prvýkrát spomína v r. 1208. V 15. stor. sa uvádza jej nemecký názov Jahredorf (Jarovce), ale už v 16. stor. sa obec nazývala Chorvátskymi Jarovcami (Kroatischer Jahrendorf), čo súviselo s mohutnou chorvátskou kolonizáciou tejto oblasti. Od 17. stor. obec patrila rodine Eszterházyovcov a na sklonku 18. stor. mala vyše 500 obyv. Takmer všetci boli Chorváti. Prevažná časť sa živila poľnohospodárstvom, rozšírený tu bol aj chov dobytka. Po vzniku Československej republiky pripadla Maďarsku. Bola odrezaná od Bratislavy a tým jej obyvatelia stratili dobré odbytisko na predaj poľnohospodárskych prebytkov. Tým sa zároveň pribrzdil hospodársky rozvoj obce. V r. 1946 sa stala súčasťou Československa, ale vznik hraničného pásma v r. 1949 mal negatívny dopad na obec a jej obyv. V r. 1972 bola pripojená k Bratislave a v intraviláne sa začali postupne budovať nové domy. V obci však aj naďalej dominovalo poľnohospodárstvo i keď väčšina občanov dochádzala za prácou do Bratislavy. Po politických zmenách v r. 1989 bol v Jarovciach vybudovaný hraničný prechod do Rakúska a z tohto dôvodu sa začala výstavba novej cestnej siete. Jej základom sa stalo plánované diaľničné spojenie medzi Bratislavou a Budapešťou s odbočkou na Viedeň. Koncom 90. r. pribudol nový hraničný prechod do Rakúska, ktorý je v súčasnosti najväčším medzi oboma krajinami. Negatívny dopad rozmachu tranzitnej dopravy obyvatelia Jaroviec prakticky nepocítili, keďže nové cestné komunikácie vedú mimo intravilánu obce. V rámci urbanistického rozvoja Jaroviec sa počíta s individuálnou výstavbou rodinných domov tak, aby nenarušila vidiecky vzhľad tejto mestskej časti.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30