Obec Chorvátsky Grob - Základné informácie o obci

551-chorvatsky-grob
Radovan Benčík (NEKA)
Obecný úrad
M. Urbana 6, Chorvátsky Grob, 90025
Kontakt
Tel: 02/45996310
Fax: 02/45996310
Pošta: 90025 Chorvátsky Grob
Obyvateľov 4 573
Mužov / Žien 2 241 / 2 332
Rozloha 15 km2
Hustota 248 oby/km2
Nadmorská výška 141 m.n.m.
Prvá zmienka 1552
Okres Okres Senec
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 663
Všetkých organizácií 889
Loading

Základné údaje

Leží v Podunajskej nížine na južnom okraji Trnavskej pahorkatiny a na močaristej nive Čiernej vody 15 km od Bratislavy. Staršie osídlenie dokladajú halštatské mohyly kalenderberskej kultúry. Skorší záznam je z r. 1399 (Krucay). Písomne sa obec spomína v r. 1552 (Horwat az Grwab). V r. 1553 sa uvádza ako vypálená a zničená Turkami. Patrila Gašparovi Szerédymu a panstvu Svätý Jur, ktoré tu v pol. 16. stor. usadilo chorvátskych osadníkov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom, rezbárstvom, čipkárstvom a výšivkárstvom, v ktorom dosiahli originálnu a vysokú úroveň. V r. 1965 tu bola zriadená hydinárska farma. Kostol Krista kráľa vznikol v r. 1589 obnovou staršieho neskorogotického kostola. Rozšírený bol v r. 1949. Rozsiahlou bytovou výstavbou v priebehu 5 - 8 rokov vznikne prímestské satelitné mestečko s 8 - 9 tis. obyv. Tomuto napomôže vybudovanie rekreačno - oddychového centra na jestvujúcom termálnom prameni
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30