Obec Kráľová pri Senci - Základné informácie o obci

556-kralova-pri-senci
Dušan Šebok (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 326, Kráľová pri Senci, 90050
Kontakt
Tel: 02/45901133
Fax: 02/45901209
Pošta: 90050 Kráľová pri Senci
Obyvateľov 1 732
Mužov / Žien 845 / 887
Rozloha 19 km2
Hustota 82 oby/km2
Nadmorská výška 124 m.n.m.
Prvá zmienka 1355
Okres Okres Senec
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 286
Všetkých organizácií 478
Loading

Základné údaje

Leží v Podunajskej nížine na oboch brehoch rieky Čierna voda, približne 25 km východne od Bratislavy. Obec v dnešnej podobe vznikla spojením dvoch obcí - Krmeš a Kráľová v r. 1945. Zachované písomné pramene dokladajú bohatú históriu obce. Kráľová, v stredoveku nazývaná " Villa regia", teda kráľovská obec, bola majetkom uhorských kráľov.

Najstarší písomný doklad o obci sa zachoval z r.1355. Podľa metačnej listiny o vymedzení chotárnych hraníc sa už v r. 1421 v obci Kráľová nachádzal poľovnícky zámok kráľa Žigmunda Luxemburského, kde na poľovačky rád chodieval aj kráľ Matej Korvín. V 17. stor. sa obce Krmeš a Kráľová postupne stali majetkom šľachtického rodu Pálffyovcov, ktorí tu v priebehu dvoch storočí vybudovali vzorový hospodársko - poľnohospodársky podnik. V rokoch 1712 - 15 dali prestavať v barokovom slohu tunajší kaštieľ a jeho krásu zvýraznili rozsiahlou francúzskou záhradou a anglickým parkom, ktoré spájal dodnes stojaci záhradný barokový most na okraji obce. V rámci hospodárskej činnosti tu Pálffyovci vybudovali niekoľko majerov, krčiem, pivovar, liehovar, tehelňu, vykurované sklenníky na pestovanie zeleniny, ovocia a exotických rastlín. V obci bola známa francúzska záhrada, založená v r. 1712. Po smrti posledného majiteľa panstva Jána Pálffyho v r. 1908, ktorý zomrel bez priameho dediča, sa zahájili dlhotrvajúce spory o uvedený majetok. Po r. 1918 majetok panstva postupne upadal až nakoniec v r. 1940 - 45 bol úplne zničený. Zachoval sa len barokový most (v súčasnosti takmer v dezolátnom stave) a kaštieľna kaplnka, ktorú odkúpili od štátu občania Kráľovej. Na hospodárskom majeri po r. 1945 bola zriadená šľachtiteľská poľnohospodársko - výskumná stanica, ktorá po r. 1990 postupne zanikla. V súčasnosti objekty pôvodného panského majera slúžia pre účely športového letiska. Vyše storočnú tradíciu má v obci dobrovoľný hasičský zbor. Už v medzivojnovom období pôsobil tu včelársky spolok, rozvíjalo sa divadelníctvo a zo športov má vyše 70 ročnú tradíciu futbal. Súčasťou obce je aj Včelársky skanzen - múzeum včelárstva, ktoré ako včelárske učilište a majetok Slovenského zväzu včelárov vyrástlo v katastri obce v r. 1932 - 33.

K historicky zaujímavým objektom patrí kaplnka Božieho srdca z r. 1898 (postavená občanmi obce) a secesná stavba starej školy v Krmeši, v Kráľovej murovaná zvonica. Ďalej sa v obci nachádzajú sochy sv. Jána Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Jána Krstiteľa.

V súčasnosti v obci žije a pôsobí jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov, posledný žijúci predstaviteľ katolíckej moderny Svetoslav Veigl.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30