Obec Bačkovík - Základné informácie o obci

575-backovik
Obecný úrad
č. 41, Bačkovík, 04445
Kontakt
Tel: 055/6964206
Fax: 055/6964206
Pošta: 04445 Bidovce
Obyvateľov 506
Mužov / Žien 245 / 261
Rozloha 4 km2
Hustota 109 oby/km2
Nadmorská výška 269 m.n.m.
Prvá zmienka 1329
Okres Okres Košice - Okolie
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 25
Všetkých organizácií 42
Loading

Základné údaje

Obec leží na pahorkatine vo vých. časti Košickej kotliny v doline potoka ústiaceho do Olšavy. Odlesnený chotár, hnedozemné a nivné pôdy. Prvá pís. zmienka r. 1323 (Bagak). Obyv. sa v stredoveku živilo poľnohosp. V 15. stor. súčasť rodového panstva Perényiovcov. V r. 1601 mala 14 usadlostí, r. 1828 46 domov. Historická pečať z r. 1840. Ev. a. v. kostol z r. 1837 v klas. štýle. Fil. gr. kat. far. úrad Košický Klečenov, fil. rím. kat. far. úrad Kecerovce. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Člen Olšavského mikroregiónu. Autobusová zastávka.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30