Obec Kojšov - Základné informácie o obci

578-kojsov
Anton Bašniar (SMER-SD, SIEŤ)
Obecný úrad
č. 3, Kojšov, 05552
Kontakt
Tel: 053/4799022
Fax: 053/4883216
Pošta: 05552 Kojšov
Obyvateľov 711
Mužov / Žien 363 / 348
Rozloha 31 km2
Hustota 23 oby/km2
Nadmorská výška 463 m.n.m.
Prvá zmienka 1368
Okres Okres Gelnica
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 92
Všetkých organizácií 166
Loading

Základné údaje

Obec leží v doline potoka Rieka v severových. časti Slovenského rudohoria. Chotár prevažne hornatinný až vrchovinný (fylity, porfyroidy). Blízke okolie obce odlesnené. Ložiská železnej rudy. Vo vých. časti Volovských vrchov sa nachádza Kojšovská hoľa 1246 m. n. m. Prvá pís. zmienka z r. 1368 (Koys). Osídlenie v rámci valašskej kolonizácie (chov oviec a dobytka). Názov odvodený od os. mena lokátora obce Koyša. Od 15. stor. súčasť panstva Spišského hradu (Zápoľskovci, neskôr Thurzovci). V 16. stor. banská obec (ťažba železnej rudy, pálenie dreveného uhlia). R. 1787 mal 106 domov so 751 obyv., r. 1828 129 domov s 933 obyv. Za 1. ČSR poľnohospodárstvo, lesné práce, výroba dreveného riadu, tkanie plátna a kobercov. Rodisko režiséra J. Jakubiska (1938). Gr. kat. klas. kostol sv. Petra a Pavla z r. 1806. Gr. kat. far. úrad. Obecná knižnica, MŠ. Škola v prírode. Detská organizácia Fénix (turistika, kultúra, šport). Folklórny súbor Jedlinka. Nesúťažná prehliadka Kojšovská heligónka. Odbor Klubu slovenských turistov Horal (organizátor Kojšovskej 25-ky, Výstupu na Kojšovskú hoľu). Člen Mikroregiónu Dolný Spiš a ZMO Hnileckého regiónu.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30