Mesto Košice - Ťahanovce - Základné informácie o meste

0-empty
Mestský úrad
Ťahanovská 28, Košice - Ťahanovce, 04013
Kontakt
Tel: 055/7994531
Fax: 055/6369428
Pošta: 04013 Košice 13
Obyvateľov 2 456
Mužov / Žien 1 175 / 1 281
Rozloha 7 km2
Hustota 294 oby/km2
Nadmorská výška 221 m.n.m.
Prvá zmienka 1303
Okres Okres Košice I
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 234
Všetkých organizácií 374
Loading

Ťahanovce


Pevnými historickými administratívnymi celkami ustálenými už v stredoveku boli v Uhorsku stolice, župy. Územie dnešnej SR bolo na začiatku 20. storočia rozdelené na 20 stolíc. Obec Ťahanovce sa nachádzala Abovsko-turnianskej župe. Pred rokom 1249 tu dostali výsady nemeckí kolonisti. Dvaja z košických kolonistov Samphleben a Obl dostali v roku 1261 osobitú donáciu na územie "Vyšných Košíc", t.j. Hradovej, medzi Hornádom a Čermeľom.
Obec sa vyvinula z osady, na pravom brehu Hornádu, spomínanej už v r. 1263, patriacej do majetku vetvy Abovcov. Názov obce je podľa osobného mena Tehan. V roku 1351 patrila znova svinickým Abovcom, od r. 1397 mestu Košice, ktoré v roku 1399 vymohlo pre Ťahanovčanov práva košických mešťanov. V polovici 17. storočia tu bývalo 27 gazdov, 29 želiarov a 11 usadlostí bolo opustených. V roku 1772 tu žilo 36 gazdov a 13 želiarov, v roku 1828 tu stálo 112 domov a žilo 878 obyvateľov. Zaoberali sa zeleninárstvom, ovocinárstvom i povozníctvom a zásobovali hlinou košických hrnčiarov.
V 20. storočí tu vybudovali magnezitku. V rámci Viedenskej arbitráže, v rokoch 1938 - 1945, boli Ťahanovce spolu s Košiciami pripradené k hortyovskému maďarsku. Hranica viedla za terajším ťahanovským železničným tunelom na vrch Chvalabohu. V mieste hranice boli vysekané stromy v páse širokom niekoľko metrov. Ešte aj dnes možno na základe stromového porastu určiť, kadiaľ prebiehala. Jednotné roľnícke družstvo založené v roku 1957 sa v roku 1960 zmenilo na štátne majetky. V roku 1969 boli Ťahanovce priradené ku Košiciam. Okrem magnezitky veľkú časť obyvateľov obce zamestnávali aj Vinárske závody Košice. Oba podniky už skrachovali. Začiatkom roku 2000 mala obce Ťahanovce, už ako mestská časť Košic, približne 1720 obyvateľov, z toho 336 školopovinných detí.
Ťahanovce boli približne 40 rokov postihnuté stavebnou uzávierkou, pretože v súlade s plánom rozvoja mesta Košice, boli odsúdené na likvidáciu. Tesne za poslednými domami a miestnym cintorínom vyrástlo nové sídlisko, dnes samostatná mestská časť: Košice - mestská časť sídlisko Ťahanovce. Stavebná uzávierka obce skončila až v roku 1990, čo má za následok prevahu starších domov nad novými, ale i zlý stav vnútroobecných komunikácií. Aj z tohoto dôvodu má Miestny úrad mestskej časti obce Ťahanovce zťaženú úlohu v porovnaní s inými časťami Košíc.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30