Mesto Košice - Košická Nová Ves - Základné informácie o meste

0-empty
Milan Lesňák (NEKA)
Mestský úrad
Mliečna 1, Košice - Košická Nová Ves, 04014
Kontakt
Tel: 055/6713974
Fax: 055/6713974
Pošta: 04014 Košice 14
Obyvateľov 2 637
Mužov / Žien 1 305 / 1 332
Rozloha 5 km2
Hustota 459 oby/km2
Nadmorská výška 313 m.n.m.
Prvá zmienka 1297
Okres Okres Košice III
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 398
Všetkých organizácií 640
Loading

Košická Nová Ves


Mestskú časť tvorí pôvodne samostatná obec, ktorá bola s Košicami zlúčená v roku 1968.
V zápise z kanonickej vizitácie, ktorú v roku 1771 vykonal jageský biskup Karol Eszterházy sa konštatuje. "Na usadlosti Košická Nová Ves (Cassa-Ujfalu) je farský kostol. Ten bol postavený z kameňov dozaista v roku 1297. Oprava sa previedla v roku 1510, kto však postavil tento kostol sa nevie. Kostol bol zasvätený sv. Ladislavovi, uhorskému kráľovi. V roku 1750 bol znova opravený..."
Druhým závažným dokumentom, ktorý potvrdzuje starobylosť kostola i obce, je súpis desiatkov, ktoré vyberal pápežský legát Ruffinus pápeža Jána XXII z Avignonu v rokoch 1317 až 1337. Dokument konšatuje: "Tiež Mikuláš z Novej Vsi (Nicolaus de Nova Villa) z tretej čiastky kostola má zaplatiť 6 grošov..."
Farnosť bola v tom čase súčasťou Jagerskej (Égerskej) biskupskej diecézy. V období reformácie kostol chátral a k rozsiahlej oprave došlo až po jeho opätovnom prevzatí do majetku mesta Košice. K ďalším zaznamenaným úpravám došlo až v rokoch 1864 a 1885. Zásadne ho napokon prestavali v roku 1925, podľa projektu košického staviteľa Júliusa Wirtha. Časť ranogotického presbytéria sa zachovala dodnes.
Obec Košická Nová Ves bola poddanským majetkom mesta Košice. V 14. storočí sa tu už spomína prekvitajúca farnosť. Historický vývoj výrazne poznamenal prílev Maďarov, ktorí utekali pred tatárskymi vpádmi, príchod nemeckých kolonistov a viacero pohrôm. V roku 1427 tu bolo zapísaných 20 hospodárstiev. V rokoch 1709-1710 sa vplyvom stavovských protihabsburských povstaní Františka II. Rákociho obec takmer vyľudnila. Ostali tu len štyria poddaní a jeden želiar.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30