Mesto Košice - Šebastovce - Základné informácie o meste

0-empty
Monika Puzderová (NEKA)
Mestský úrad
Podbeľová 1, Košice - Šebastovce, 04017
Kontakt
Tel: 055/6788007
Fax: 055/6788007
Pošta: 04017 Košice 17-Barca
Obyvateľov 670
Mužov / Žien 311 / 359
Rozloha 5 km2
Hustota 127 oby/km2
Nadmorská výška 208 m.n.m.
Prvá zmienka 1248
Okres Okres Košice IV
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 56
Všetkých organizácií 93
Loading

Základné údaje

Šebastovce (do roku 1948 Žebeš)

Ležia v Košickej kotline, 7,5 km na juh od Košíc.
Najstaršie osídlenie dokumentuje pohrebisko z doby avarskej ríše. Preskúmané bolo v rokoch 1966 - 1977 a je zatiaľ jediným kompletne odkytým pohrebiskom z tohto obdobia na Slovensku. Z celkového počtu hrobov 370, bolo 46 jazdeckých. Pohrebisko svedčí o organizovanej spoločnosti, boli tu pochovaní obyvatelia okolitých osád, medzi ktorými mala popredné postavenie skupina vyzbrojených jazdcov pochovaných s koňmi i bojovníkov bez koní. Podľa keramiky a ostatných nálezov možno počiatky pochovávania na pohrebisku datovať do druhej tretiny 7. storočia a jeho zánik do prelomu 8. a 9. storočia.
Prvú písomnú správu o území Šebastoviec máme z roku 1248. Vtedy kráľ Belo IV. daroval Lukulmovi, synovi Chamuka, zem Zebus v stolici Abovskej (in comitati Noui Castri), ktorá po smrti Rayzlaus Sclaui sa dostala do rúk kráľovských a opisuje aj hranice tejto zeme.
S účinnosťou od 1. mája 1976 boli Šebastovce pričlenené k mestu Košice uznesením plenárneho zastupiteľstva Vsl. KNV číslo 41 zo dňa 23. apríla 1976.

Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30