Mesto Košice - Sídlisko Ťahanovce - Základné informácie o meste

0-empty
Cyril Betuš (NEKA)
Mestský úrad
Americká trieda 15, Košice - Sídlisko Ťahanovce, 04013
Kontakt
Tel: 055/6360430
Fax: 055/6362585
Obyvateľov 23 047
Mužov / Žien 11 165 / 11 882
Rozloha 8 km2
Hustota 2 828 oby/km2
Nadmorská výška 259 m.n.m.
Prvá zmienka neuvedená
Okres Okres Košice I
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 2 589
Všetkých organizácií 4 716
Loading

Sídlisko Ťahanovce


Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce sa nachádza na okraji severozápadu Košíc. Susedí s mestkými časťami Košice-Džungľa, Košice-Dargovských Hrdinov a Košice-obec Ťahanovce.
Základný kameň sídliska, dnes samostatnej mestskej časti, bol položený v máji 1985. V čase konštituovania samosprávnych orgánov - v roku 1990, tu žilo 13 000 obyvateľov. V čase vzniku tejto stránky, v januári 2001, tu štatisti vykazovali niečo cez 20 500 obyvateľov, podľa starostu je to asi o tisíc viac.
Sídlisko bolo pôvodne projektované na päť okrskov. K januáru 2001 boli dostavané tri. Pokračuje sa vo výstavbe štvtrého okrsku, kde by malo pribudnúť ďalších 1050 bytov. Piaty okrsok má mať charakter individuálnej bytovej výstavby.
V mestskej časti sa nachádza viacero významnejších podnikateľských subjektov, medzi najvýznamnejšie patria: Metro, Mila, Coop, Del Vita, Casspos, Mercedes, Nissan a ďalší.
Na sídlisku Ťahanovce sú dvaja prevádzkovatelia káblových rozvodov: Kabel Plus a Územné bytové družstvo Ťahanovce. Mestská časť týmito rozvodmi poskytuje občanom informácie o dianí na sídlisku prostredníctvom vlastného televízneho kanálu, kde sú 24 hodín denne zverejňované textové informácie (vrátane občianskej inzercie) a polhodinová videorelácia zo života mestskej časti, ktorá sa vysiela raz za dva týždne.
V mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sa nachádza 8 materských škôl, 3 základné školy, pošta, zdravotnícke stredisko, polícia, mestská polícia a expozitúry dvoch bánk. K dispozícii veriacim je Kaplnka sv. Dominika Savia.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30