Mesto Košice - Západ - Základné informácie o meste

0-empty
Ján Jakubov (SMER-SD)
Mestský úrad
Trieda SNP 39, Košice - Západ, 04011
Kontakt
Tel: 055/7883200
Fax: 055/7883209
Pošta: 04011 Košice 11
Obyvateľov 40 567
Mužov / Žien 19 108 / 21 459
Rozloha 5 km2
Hustota 7 123 oby/km2
Nadmorská výška 243 m.n.m.
Prvá zmienka neuvedená
Okres Okres Košice II
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 5 913
Všetkých organizácií 10 484
Loading

Západ


Nachádza sa na západ od centrálnej mestskej zóny a tvorí jeden z jej sídliskových satelitov.
Výstavba sídliska s prívlastkom Terasa alebo inak Nové Mesto sa začala v polovici šesťdesiatych rokov v spojitosti s výstavbou Východoslovenských železiarní. Celá mestská časť je rozdelená na osem územných celkov - Lunikov. V prevažnej väčšine z nich stred Lunika tvorí obchodné centrum s fontánou. Deviatym a najmladším zastavaným územím je lokalita individuálnej bytovej výstavby.
Bývanie v mestskej časti Košice - Západ, s počtom cca 15000 bytových jednotiek, je jedno z najvyhľadávanejších v Košiciach, hlavne vďaka kompletnej vybavenosti i blízkosti centra mesta. Rozvinutá cestná sieť zabezpečuje v mestskej časti dopravu všetkými smermi po celý rok. Jej územím zároveň vedie cesta I. triedy E50, ktorá má význam pre medzinárodnú dopravu.
Aj keď je to mestská časť sídliskového charakteru, má svoje oddychové zóny a parky s množstvom zelene. V mestskej časti sa nachádza i najväčšie miestne trhovisko, ktoré je tradične využívané na predaj ovocia a zeleniny, kvetov i iných komodít.
Samotná mestská časť nemá žiaden priemysel. Hospodársky potenciál tvoria iba malé súkromné firmy, lokalizované na okrajoch mestskej časti. Ťažisko tvorí nevýrobná sféra, zastúpená hlavne bývaním, školstvom, kultúrou, obchodom a zdravotníctvom. Aj z podnikateľského hľadiska má typicky sídliskový charakter.
Na území Košice - Západ sa nachádza sídlo primátora a Magistrátu mesta Košice, medzi Košičanmi nazývané aj Bielym domom. Sídlom starostu a miestnej samosprávy je budova Miestneho úradu MČ Košice - Západ s atypickou prístavbou v tvare obrátenej pyramídy, v ktorej zasadá 45-členný poslanecký zbor. Súčasťou budovy je aj obradná sieň pre okres Košice II.
Pre život v MČ sú dôležité zdravotníckej zariadenia, duchovné i kultúrne stánky ako napr. najväčšia nemocnica v Košiciach - Fakultná nemocnica s poliklinikou a sídlo Lekárskej fakulty UPJŠ, Rímsko-katolícky kostol sv. Gorazda a spoločníkov, Grécko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla. Kino Družba je najväčšou panoramatickou kinosálou v meste.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30