Mesto Košice - Lunik IX - Základné informácie o meste

0-empty
Marcel Šaňa (SRK)
Mestský úrad
Krčméryho 2, Košice - Luník IX, 04011
Kontakt
Tel: 055/6425138
Fax: 055/6435252
Obyvateľov 6 193
Mužov / Žien 3 142 / 3 051
Rozloha 1 km2
Hustota 5 841 oby/km2
Nadmorská výška 244 m.n.m.
Prvá zmienka neuvedená
Okres Okres Košice II
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 52
Všetkých organizácií 105
Loading

Lunik IX


Mestská časť bola pôvodne projektovaná ako sídlisko, ktoré, podľa vyjadrenia starostu Jozefa Šanu, mali obývať predovšetkým vojaci, policajti a Rómovia. Čiže socialistické sídlisko typu ABC (armáda, bezpečnosť, cigáni). Pretože v bezprostrednej blízkosti obývaných blokov sa nachádza rozľahlá skládka tuhého odpadu, zložky A a B sa tu odmietali sťahovať, resp. darilo sa to len v menšej miere, ako bol predpoklad a zložka C sa niekoľkonásobne viac koncetrovala. Už v rokoch 1981 - 1989 to bolo sídlisko s vysokou koncentráciou Rómov, z približne 2000 obyvateľov tvorili asi polovicu.
V roku 1990 - v čase konštitúcie samosprávnych orgánov, sa starostom Lunika IX (už ako mestkej časti) stal Alexander Weber, ktorý tento post zastával do roku 1998. V roku 1995 však mestské zastupiteľstvo v Košiciach vytvorilo koncepciu pre životné podmienky neplatičov, neprispôsobivých a obyvateľov protiprávne obsadených bytov. Ich budúcim domovom sa mal stať práve Lunik IX s tým, že odtiaľ budú postupne vysťahované bezproblémové rodiny, ktoré o to požiadajú. Realizácia tohto plánu stále prebieha, zvyšuje sa hlavne tlak rodín, ktoré svojimi opakovanými prostestami upozornili na sľuby, týkajúce sa vysťahovania z Lunika do iných mestských častí, ak sa tu bude koncentrovať vyšší počet neprispôsobivých občanov.
Mestská časť Lunik IX má jednu základnú školu s kapacitou 300 žiakov, ktorú v súčasnosti navštevuje asi 650 detí. Podľa nového projektu sa má rozšíriť o ďalších 24 tried, telocvičňu a bazén. Chýbajú však peniaze. Nachádza sa tu aj materská škola, ktorú navštevuje 80 až 100 detí.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30