Mesto Košice - nad Jazerom - Základné informácie o meste

0-empty
Lenka Kovačevičová (NEKA)
Mestský úrad
Poludnikova 7, Košice - Nad jazerom, 04012
Kontakt
Tel: 055/3027711
Fax: 055/6741690
Obyvateľov 25 447
Mužov / Žien 12 324 / 13 123
Rozloha 3 km2
Hustota 6 675 oby/km2
Nadmorská výška 193 m.n.m.
Prvá zmienka neuvedená
Okres Okres Košice IV
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 2 584
Všetkých organizácií 5 162
Loading

Nad jazerom


Mestská časť Košice - Nad jazerom bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady z 1. októbra 1990 č. 401 o meste Košice.
Katastrálne územie - Košice - JAZERO. Situovanie MČ je v južnej časti mesta Košice v cestnom ťahu na Slanec. Hranicu MČ zo západnej časti tvorí cestná komunikácia vnútorného okruhu mesta Košice, severnú hranicu tvorí tok rieky Hornád. Severná strana je ohraničená V. Opátskym, južná Krásnou nad Hornádom.
Komunikačne je MČ spojená s mestom električkovou a autobusovou dopravou v smere do centra mesta a k Magistrátu mesta Košice. Taktiež je zabezpečené priame spojenie pre pracovníkov US STEEL. Po hranici MČ od severu k juhu prechádza vnútorný okruh mesta Košice s hlavným dopravným ťahom smeru Prešov - Slanec, Rožňava, Miskolc so značnou frekvenciou dopravy.
Kultúrne stredisko "Jazero" so sídlom na Spišskom námestí, v objekte Braniska, sa zameriava predovšetkým na kulturno spoločenské podujatia, diskotéky, gymnastiku, kalanetiku, posedenia pre dospelých a podobne. Súčasťou strediska je aj kinosála s videoprojektorom, využívaná predovšetkým predškolskými a školskými zariadeniami. Všeobecno vzdelávacie zariadenie (VVZ) na Uralskej ulici je zamerané predovšetkým na jazykové kurzy, počítačové kurzy a cvičebné stretnutia.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30