Mesto Košice - Vyšné Opátske - Základné informácie o meste

0-empty
Viktor Mikluš (NEKA)
Mestský úrad
Nižná úvrať 25, Košice - Vyšné Opátske, 04001
Kontakt
Tel: 055/6740673
Fax: 055/6763136
Pošta: 04001 Košice 1
Obyvateľov 1 940
Mužov / Žien 951 / 989
Rozloha 4 km2
Hustota 390 oby/km2
Nadmorská výška 210 m.n.m.
Prvá zmienka 1344
Okres Okres Košice IV
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 377
Všetkých organizácií 578
Loading

Vyšné Opátske


Súčastná mestská časť Košice - Vyšné Opátske sa v podstate skladá z časi katastra východného územia mesta Košice, ktoré je známe pod menom Nižná Úvrať a z historickej obce Vyšné Opátske.
Historická obec Vyšné Opátske vznikla na území, ktoré patrilo Benediktínskemu opátstvu z Krásnej nad Hornádom. Prvá písomná zmienka o území terajšej obce pochádza z roku 1344. Vtedy Peter, opát z Krásnej nad Hornádom, povolil v miestach Vyšného Opátskeho budovanie viníc pod podmienkou, že budú opátstvu odvádzať desiatkové dane a za každý sud s obsahom 120 gbelov ešte zaplatia po 2 groše s tým, že ak to nesplnia, budú povinní odviesť 12 grošov.
Lexikón obcí z roku 1773 uvádza súčasnú obec Vyšné Opátske pod maďarským názvom Azilvás Apáthi, pričom v popise ju uvádza ako dedinu, kde sa hovorí prevažne po slovensky. Vychádzajú zo spomenutých údajov môžeme konštatovať, že kultivovaná a čiastočne osídlená zem Vyšné Opátske sa zmenila na dedinu až po roku 1720, pričom tu žili väčšinou Slováci.
Čo sa týka názvu obce, ten je odvodený od ôvodného chotárneho názvu, ktorým sa označovala zem, pole, nachádzajúce sa na tomto pôvodnom území. Časť mena Opátske značí - patriace opátstvu. Prívlastok v maďarskom názve "Szilvás" pochádza od slova slivka, čo súvisí so skutočnosťou, že sa tu nachádzali aj slivkové sady.
Začiatkom 18. storočia v dôsledku protihabsburských povstaní pod vedením Františka II. Rákociho, ale aj v dôsledku morovej epidémie nastalo veľké vyľudnenie v okolí Košíc, viaceré obce ostali prakticky bez obyvateľov. Tieto dejinné udalosti sa vo Vyšnom Opátskom prejavili do tej miery, že tu nebolo dosť pracovných síl na obrábanie viníc a vinohradníctvo v tejto obasti už nikdy nenadobulo predchádzajúce rozmery.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30