Mesto Košice - KVP - Základné informácie o meste

0-empty
Alfonz Halenár (NEKA)
Mestský úrad
Trieda KVP 1, Košice - Sídlisko KVP, 04023
Kontakt
Tel: 055/6426603
Fax: 055/6430256
Obyvateľov 24 858
Mužov / Žien 12 189 / 12 669
Rozloha 1 km2
Hustota 1 386 oby/km2
Nadmorská výška 309 m.n.m.
Prvá zmienka neuvedená
Okres Okres Košice II
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 3 244
Všetkých organizácií 6 016
Loading

Kvp


Mestská časť Košice - Sídlisko KVP bola zriadená v zmysle zákona 401/1990 o meste Košice v roku 1990, voľbou starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva. MČ je 4.najväčšou mestskou časťou Košíc v počte obyvateľov. Obýva ju 27 000 obyvateľov a je vzdialená 6 km na západ od centra mesta. Zo severnej a severozápadnej strany sídlisko je obklopené lesmi a poliami. Z niektorých miest sídliska je krásny výhľad na Kojšovú hoľu. Výstavba sídliska sa začala začiatkom roku 1980. Bytovú zástavbu tvorí 8 000 bytových jednotiek na ploche 1,77 km2, umiestnených v panelových domoch postavených v rokoch 1983-89.
Mestská časť je klasickým sídliskom bez priemyslu. Hospodársky potenciál tvoria malé súkromné firmy prevažne charakteru obchodu a služieb, ktoré získali na kvalite dokončením obchodných centier v posledných piatich rokoch, čo prispelo spolu so zlepšením životného prostredia k väčšiemu zaujmu o bývanie v našej mestskej časti. Sme jedinou " veľkou" mestskou časťou, ktorá si sama zabezpečuje čistotu, starostlivosť o zeleň, komunikácie a zimnú údržbu.
Kedže je naše sídlisko mladé bola realizovaná za účelom športového vyžitia hlavne dorastajúcej generácie výstavba špecializovaných športových ihrísk s oploteniami. Možnosti športového vyžitia poskytujú aj Tenisový klub pod Wuppertálskou ulicou a Športovo- relaxačné centrum Grunt na Tr. KVP.V MČ je tradícia organizovania športových turnajov pre detí i dospelých v rôznych disciplínach.
Oblasť výchovy a vzdelávania je zastúpená ôsmimi materskými školami, piatimi základnými školami / ZŠ Lechkého je bezbariérová/ a centrom voľného času Junior na Hemerkovej ul.č.28. Umelecké vzdelanie si môžu školopovinné deti rozširovať aj v ZUŠ-výtvarný odbor Bernolákova s pobočkou na Dénešovej ul.č53. Kultúrno-spoločenské aktivity sú sústredené v kultúrnom stredisku C-klub na Čordákovej ulici, zriadenej, ako príspevková organizácia MČ.

V čase návštevy Jána Pavla II. v roku 1995 bola v našej MČ ukončená výstavba kláštora Rádu bosých Karmelitánok, je to ich jediné pôsobisko na Slovensku, ktorého kaplnka slúži aj veriacim MČ.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30