Mesto Košice - Barca - Základné informácie o meste

0-empty
František Krištof (KDH)
Mestský úrad
Abovská 24, Košice - Barca, 04017
Kontakt
Tel: 055/6855338
Fax: 055/6855410
Pošta: 04017 Košice 17-Barca
Obyvateľov 3 445
Mužov / Žien 1 676 / 1 769
Rozloha 18 km2
Hustota 186 oby/km2
Nadmorská výška 207 m.n.m.
Prvá zmienka 1215
Okres Okres Košice IV
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 735
Všetkých organizácií 1 107
Loading

Barca


Už samotná poloha tohto miesta predurčovala Barcu od najstarších čias na osídlenie a jedna kultúra tu striedala druhú, počnúc paleolitom až po slovanské osídlenie. Keď sa Slovania usadili v Košickej kotline, usadili sa aj v Barci, ako o tom svedčí nález pohrebiska typu keszthelyského z avarsko-slovanskej doby, teda pohrebiska zo staršej hradištnej doby, ktoré archeológovia datujú do 7. a 8. storočia.
V Barci bolo nájdené aj radové pohrebisko slovanské z mladšej hradištnej doby. Toto jasne dosvedčuje, že tu aj v 10.-12. storočí bola slovanská osada. Na severe v oblasti vyvýšeného územia bolo aj staroslovanské hradisko. Existenciu tohto slovanského hradiska potvrdzujú i písomné doklady zo 14. a 15. storočia, keďže tu bolo sídlisko, ktoré malo názov Hradište.
Najstaršia slovanská dedina na území pôvodnej zeme - Barca ležala na vyvýšenej terase v končinách, ktoré sa od roku 1337 v listinách uvádzajú ako Hradište a susedila s chotárom mesta Košice.
Ešte v prvej polovici 17. storočia sa prejavuje Barca ako prevažne maďarská dedina a len od druhej polovice 17. storočia bola znovu osídlená Slovákmi. V roku 1670 totiž vymrelo všetko vtedajšie obyvateľstvo Barce na choleru a zemepáni ju následne osídlili slovenskými sedliakmi zo svojich statkov v Spišskej stolici. V lexikóne osád z roku 1773 vystupuje Barca už ako dedina, kde sa rozprávalo prevažne po slovensky.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30