Obec Banská Belá - Základné informácie o obci

7-banska-bela
Branislav Babirád (SMER-SD, SNS)
Obecný úrad
č. 298, Banská Belá, 96615
Kontakt
Tel: 045/6933221
Fax: 045/6933221
Pošta: 96615 Banská Belá
Obyvateľov 1 216
Mužov / Žien 600 / 616
Rozloha 21 km2
Hustota 60 oby/km2
Nadmorská výška 469 m.n.m.
Prvá zmienka 1228
Okres Okres Banská Štiavnica
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 168
Všetkých organizácií 353
Loading

Základné údaje

Leží v strednej časti Štiavnických vrchov, v úzkej doline Starého potoka. Chotár je hornatina prevažne zo zrudnených andezitov. Nachádza sa tu viac umelých jazier. Názvy obce: 1228 Bela; 1352 Dilln; 1387 Feierbanya; 1516 Belabanya; 1773 Bela; 1954 Banská Belá; maď. Bélabánya. Obec sa vyvinula z banskej osady. Tunajšia strieborná baňa sa spomína v r. 1228 a 1385, keď bola čiastočne zatopená. R. 1450 bola povýšená na slobodné kráľovské mesto. R. 1464 mala 500 - 600 obyvateľov. R. 1552 a 1664 zničili mesto Turci. V r. 1715 mala 85 poddanských domácností. Obyvatelia pracovali ako baníci, uhliari, tesári a kováči. R. 1720 sú doložené 4 mlyny. V 18. stor. boli vyčerpané bane zatopené, baníctvo upadlo. Za I. ČSR prekvitalo remeselníctvo (kachliarstvo, hrnčiarstvo). Najstaršou pamiatkou v obci je neskororománsky rim. kat. kostol z pol. 13. stor.; renesančná budova bývalej školy z r. 1565; baroková kaplnka z 1708, upravená klasicistická 1840; oltárny obraz od J. Czauczika zo zač. 19. stor.; kaplnka rokoková z 1756; kúria klasicistická zo zač. 19. stor.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30