Obec Ardovo - Základné informácie o obci

753-ardovo
Daniel Fábián (NEKA)
Obecný úrad
č. 34, Ardovo, 04955
Kontakt
Tel: 058/7921223
Fax: 058/7921223
Pošta: 04955 Dlhá Ves
Obyvateľov 169
Mužov / Žien 92 / 77
Rozloha 11 km2
Hustota 14 oby/km2
Nadmorská výška 268 m.n.m.
Prvá zmienka 1293
Okres Okres Rožňava
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 15
Všetkých organizácií 29
Loading

Základné údaje

Obec leží na Z okraji Silickej Planiny v NP Slovenský kras. V Dlhoveskej doline sa nachádza zatiaľ verejnosti nesprístupnená Ardovská jaskyňa. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1243 pod názvom Erdes, ako majetok Bebekovcov. V stredoveku boli v chotári obce bane na olovo. Od pol. 16. stor. bola obec pod tureckou nadvládou. V r. 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali chovom oviec a pálením uhlia. V súčasnosti sú zamestnaní v poľnohosp., priemysle, doprave, obchode a službách. V obci sa nachádza kultúrna pamiatka ev. a. v. kostol z r. 1788 pôvodne bez veže, ktorá bola pristavaná až v r. 1928. V katastri obce sa nachádza zatiaľ verejnosti neprístupná Ardovská jaskyňa.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30