Obec Vojkovce - Základné informácie o obci

0-empty
Rastislav Kolej (NEKA)
Obecný úrad
č. 37, Vojkovce, 05361
Kontakt
Tel: 053/4495137
Fax: 053/4297562
Pošta: 05361 Spišské Vlachy
Obyvateľov 421
Mužov / Žien 206 / 215
Rozloha 7 km2
Hustota 59 oby/km2
Nadmorská výška 518 m.n.m.
Prvá zmienka 1300
Okres Okres Spišská Nová Ves
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 47
Všetkých organizácií 86
Loading

Základné údaje

Ležia na JZ svahu Braniska. Patria k najstarším obciam so slovanským osídlením. Už koncom 13. stor. sa uvádzajú ako Villa Voyk. Živili sa roľníctvom a drevorubačstvom. ZŠ bola v r. 1977 zrušená a v r. 1997 znovu obnovená. Sídli v jednej budove s MŠ. Na kult. účely slúži spoločenská sála, knižnica, založený je cirkevný spevácky zbor. Dominantou obce je kostol sv. Bartolomeja, vysvätený v r. 1992. V r. 1994 bol ocenený prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení - Cenou Dušana Jurkoviča, ocenený autor tohto diela, architekt Rybarčák, akad. maliar V. Popovič a sochár Juraj Bartusz. Model kostola v mierke 1:10 bol dominantným slovenským exponátom na VI. ročníku medzinárodnej výstavy architektúry Bienale di Venecia v r. 1996. Jadrom ideovej a priestorovej kompozície kostola je archa, Noemov koráb, plávajúci po mori, obrastá ju historický sakrálny objekt a pretína ju veža so zvonmi. Člen mikroregiónu Sľubica.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30