Obec Vojkovce - Štatistiky a grafy

0-empty
Rastislav Kolej (NEKA)
Obecný úrad
č. 37, Vojkovce, 05361
Kontakt
Tel: 053/4495137
Fax: 053/4297562
Pošta: 05361 Spišské Vlachy
Obyvateľov 421
Mužov / Žien 206 / 215
Rozloha 7 km2
Hustota 59 oby/km2
Nadmorská výška 518 m.n.m.
Prvá zmienka 1300
Okres Okres Spišská Nová Ves
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 47
Všetkých organizácií 86
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
26,84% základné - 113
16,15% bez školského vzdelania - 68
15,91% úplné stredné odborné (s maturitou) - 67
14,01% učňovské (bez maturity) - 59
12,59% stredné odborné (bez maturity) - 53
4,75% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 20
4,28% úplné stredné všeobecné - 18
2,85% nezistené - 12
2,38% vysokoškolské bakalárske - 10
2,38% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 10
1,19% vyššie odborné vzdelanie - 5
0,0% vysokoškolské doktorandské - 0
Zobraziť celú tabuľku
97,15% Rímskokatolícka cirkev - 409
3,09% nezistené - 13
2,38% bez vyznania - 10
0,71% Gréckokatolícka cirkev - 3
0,0% Pravoslávna cirkev - 0
0,0% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 0
0,0% Evanjelická cirkev metodistická - 0
0,0% Kresťanské zbory - 0
0,0% Apoštolská cirkev - 0
0,0% Bratská jednota baptistov - 0
0,0% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
0,0% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 0
0,0% Starokatolícka cirkev - 0
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% iné - 0
0,0% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 0
0,0% Reformovaná kresťanská cirkev - 0
Zobraziť celú tabuľku
99,29% slovenská - 418 2,14% rómska - 9 1,66% nezistená - 7 0,24% maďarská - 1
0,0% ukrajinská - 0 0,0% česká - 0 0,0% nemecká - 0 0,0% poľská - 0
0,0% chorvátska - 0 0,0% rusínska - 0 0,0% ruská - 0 0,0% židovská - 0
0,0% moravská - 0 0,0% bulharská - 0 0,0% ostatné - 0 0,0% srbská - 0
Zobraziť celú tabuľku
97,86% slovenský - 412 2,85% rómsky - 12 2,38% nezistený - 10 0,24% maďarský - 1
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% arabský - 0 0,0% rusínsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0
0,0% francúzsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
95,96% slovenský - 404 5,94% nezistený - 25 0,71% anglický - 3 0,48% rómsky - 2
0,24% český - 1 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% arabský - 0
0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0 0,0% maďarský - 0 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0
Zobraziť celú tabuľku
91,21% slovenský - 384 8,79% nezistený - 37 2,85% rómsky - 12 0,24% anglický - 1
0,24% český - 1 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% arabský - 0
0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0 0,0% maďarský - 0 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0
Zobraziť celú tabuľku
51,54% Áno - 217 39,43% Nie - 166 12,35% Nezistené - 52
Zobraziť celú tabuľku
46,32% Áno - 195 43,94% Nie - 185 13,06% Nezistené - 55
Zobraziť celú tabuľku
48,46% Áno - 204 41,33% Nie - 174 13,54% Nezistené - 57
Zobraziť celú tabuľku
48,69% Nie - 205 40,38% Áno - 170 14,25% Nezistené - 60
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.