Obec Bajč - Základné informácie o obci

973-bajc
Oto Virág (NEKA)
Obecný úrad
č. 130, Bajč, 94654
Kontakt
Tel: 035/7681139
Fax: 035/7681139
Pošta: 94654 Bajč
Obyvateľov 1 232
Mužov / Žien 602 / 630
Rozloha 36 km2
Hustota 34 oby/km2
Nadmorská výška 121 m.n.m.
Prvá zmienka 1312
Okres Okres Komárno
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 102
Všetkých organizácií 202
Loading

Základné údaje

Obec leží v Podunajskej nížine na nive rieky Žitavy. Východná časť je na nižších terasách s rozsiahlymi dunovými návejmi viatych pieskov a piesčitých spraší. Má nivné a lužné pôdy, na terasách černozemné na spevnených pieskoch mačinové. Chotár obce je mimoriadne dôležitým archeologickým náleziskom so stopami osídlenia v neolite. Našlo sa tu sídlisko volutovej, želiezovskej a lengyelovskej kultúry. Sídlisko z doby halštatskej, laténskej a nálezy z doby rímskej. Prvá písomná zmienka je z r. 1312 pod názvom Boych ako arcibiskupský majetok. Gotický kostol a kláštor paulínov zanikli pravdepodobne r. 1663. Zachovala sa bronzová pečať obce postavou sv. Adalberta a s nápisom S. Adalbertus-Sigillum BAIC 1632. Po vyhnaní Turkov obec pripadla opäť ostrihomskému arcibiskupovi, ten r. 1790 zo zrúcanín kostola dal postaviť kaštieľ, ktorý bol neskôr prestavaný na kostol. Obyvateľstvo sa zväčša zaoberalo poľnohosp.
M. č.: Vlkanovo, Nový diel, Chrasť, Koteľnica, Bajč.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30