Obec Bačka - Základné informácie o obci

0-empty
Ladislav Kosztyu (NEKA)
Obecný úrad
Hlavná 130, Bačka, 07684
Kontakt
Tel: 056/6282250
Fax: 056/6321559
Pošta: 07684 Leles
Obyvateľov 649
Mužov / Žien 304 / 345
Rozloha 9 km2
Hustota 68 oby/km2
Nadmorská výška 101 m.n.m.
Prvá zmienka 1214
Okres Okres Trebišov
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 29
Všetkých organizácií 48
Loading

Základné údaje

Leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 102 m. Prvý hodnoverný písomný doklad o Bačke je z r. 1282. Jestvovala pravdepodobne už pred 11. stor. O miestnom far­skom kostole jestvujú doklady od 13. stor. Sídlisko malo v r. 1600 dvadsať obývaných poddanských domov, jednu - dve kúrie miestnych zemanov, kostol a faru. Nes­kôr sa počet obyv. a domov vý­razne menil. V r. 1715 žilo v Bačke 10 poddanských domácností, v r. 1720 už 16 domácností, v r. 1828 bolo 71 domov a 528 obyv., v r. 1900 bolo 642 obyv., v r. 1970 bolo 645 obyv. Rím. kat. kostol pochádza z 15. stor., v 18. storočí prestavaný. Kúria z konca 18. stor. bola v druhej polovici 19. stor. stavebne upravená.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30