Obec Bara - Základné informácie o obci

997-bara
Albert Csizmadia (SMK-MKP)
Obecný úrad
č. 7, Bara, 07632
Kontakt
Tel: 056/6792243
Fax: 056/6792243
Pošta: 07632 Borša
Obyvateľov 308
Mužov / Žien 147 / 161
Rozloha 6 km2
Hustota 54 oby/km2
Nadmorská výška 152 m.n.m.
Prvá zmienka 1296
Okres Okres Trebišov
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 51
Všetkých organizácií 66
Loading

Základné údaje

Leží na juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov v nadm. výške okolo 140 až 180 m. Obec sa nachádza v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Obec vznikla r. 1960 zlúčením dedín Veľká Bara a Malá Bara. V tamojšom chotári sa nachádzajú stopy sídliska z 9. až 10. stor. Najstaršie priame písomné správy o dedine sú od r. 1296. Románske časti kostola v Malej Bare pochádzajú zo začiatku 13. stor. Veľkobarské sídlisko malo v r. 1600 len 9 poddanských domov a kúriu miestnych zemanov. V r. 1715 až 1720 tam postupne bolo 12 a 15 poddanských domov. V r. 1828 bolo 37 domov a 289 obyv., v r. 1900 bolo 350 obyv. Malobarské sídlisko malo v r. 1600 sedem poddanských domov, kúriu zemanov, kostol a faru. V r. 1715 žili v Malej Bare len 2 poddanské domácnosti, v r. 1720 už 6 domácností, v r. 1828 bolo 34 domov a 281 obyv., v r. 1900 mala 350 obyv. Zlúčená obec Bara mala v r. 1970 644 obyv. Obyvatelia sa zaoberajú poľnohosp. a vinohradníctvom. V Malej Bare pochádza ev. ref. kostol z polovice 13. stor. v neskorších stavebných úpravách. Kúria zo 17. stor. bola stavebne upravená. Vo Veľkej Bare kostol ev. ref. pochádza z r. 1801, v r. 1890 bol prestavaný.
M. č.: Malá Bara, Veľká Bara.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30