Napísali o nás

OBČASNÍK - Obecné noviny obce Malé Zálužie (Júl 2013)

Príbeh portálu NašeObce.sk alebo prečo mám rád Slovensko.
http://malezaluzie.sk/storage/obcasnik/obcasnik-leto-2013.pdf

PROMOSPRÁVY (Apríl 2013)

Portál Našeobce.sk prináša trendy zániku organizácií, nové údaje, funkcionalitu a spoluprácu so samosprávami.
http://www.promospravy.sk/portal-naseobce-sk-prinasa-trendy-zaniku-organizacii-nove-udaje-funkcionalitu-a-spolupracu-so-samospravami

Zajtra (Apríl 2013)

Portál Našeobce.sk prináša trendy zániku organizácií, nové údaje, funkcionalitu a spoluprácu so samosprávami.
http://www.zajtra.sk/zivot/935/portal-naseobce-sk-prinasa-trendy-zaniku-organizacii-nove-udaje-funkcionalitu-a-spolupracu-so-samospravami

Geoinformatika (Apríl 2013)

Informačný portál NašeObce.sk ponúka geografické dáta a analýzy z verejne dostupných databáz.
http://www.geoinformatika.sk/informacny-portal-naseobce-sk-ponuka-geograficke-data-a-analyzy-z-verejne-dostupnych-databaz

PEDAGOGIKA (2013)

Slovenský časopis pre pedagogické vedy - citácia.
http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-4/cislo-3/pedagogika_3_2013.pdf

Zajtra (September 2012)

Portál NašeObce.sk vizualizuje štatistiky slovenských krajov, okresov, miest a obcí.
http://www.zajtra.sk/zivot/831/portal-naseobce-sk-vizualizuje-statistiky-slovenskych-krajov-okresov-miest-a-obci

PROMOSPRÁVY (September 2012)

Portál NašeObce.sk s novými službami a informáciami o našich mestách a samosprávach.
http://www.promospravy.sk/portal-naseobce-sk-s-novymi-sluzbami-a-informaciami-o-nasich-mestach-a-samospravach

Geoinformatika (September 2012)

Mapový portál NašeObce.sk vizualizuje štatistiky slovenských krajov, okresov, miest a obcí.
http://www.geoinformatika.sk/mapovy-portal-naseobce-sk-vizualizuje-statistiky-slovenskych-krajov-okresov-miest-a-obci

Martin Lipták (Máj 2012)

Automatizované čistenie verejných dát - citácia v bakalárskej práci.
http://martinliptak.wordpress.com/2012/05/18/automatizovane-cistenie-verejnych-dat