Okres Bratislava II - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 40 773
Všetkých organizácií 59 399
Obyvateľov 111 051
Mužov / Žien 51 121 / 59 930
Počet miest / obcí 3 / 0
Rozloha 9 2.5 km2
Hustota 1230 oby/km2
Kraj Bratislavský kraj
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
20,64% úplné stredné odborné (s maturitou) - 22 919
18,53% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 20 581
12,77% bez školského vzdelania - 14 180
11,18% stredné odborné (bez maturity) - 12 412
8,74% učňovské (bez maturity) - 9 707
8,47% základné - 9 402
5,0% úplné stredné všeobecné - 5 550
4,66% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 5 178
2,33% vysokoškolské doktorandské - 2 582
2,29% vysokoškolské bakalárske - 2 538
2,05% vyššie odborné vzdelanie - 2 272
0,94% nezistené - 1 041
Zobraziť celú tabuľku
52,18% Rímskokatolícka cirkev - 57 948
28,42% bez vyznania - 31 560
7,06% nezistené - 7 843
5,16% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 5 734
1,21% iné - 1 347
0,95% Gréckokatolícka cirkev - 1 059
0,47% Pravoslávna cirkev - 518
0,45% Reformovaná kresťanská cirkev - 503
0,36% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 398
0,23% Evanjelická cirkev metodistická - 256
0,19% Kresťanské zbory - 207
0,18% Cirkev bratská - 195
0,16% Bratská jednota baptistov - 177
0,15% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 164
0,14% Apoštolská cirkev - 161
0,08% Cirkev československá husitská - 90
0,05% Starokatolícka cirkev - 55
0,05% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 53
0,05% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 51
0,03% Bahájske spoločenstvo - 38
0,0% Novoapoštolská cirkev - 5
Zobraziť celú tabuľku
86,92% slovenská - 96 530 4,77% maďarská - 5 300 2,81% nezistená - 3 121 1,24% česká - 1 379
0,58% ostatné - 641 0,23% nemecká - 251 0,19% moravská - 211 0,18% rusínska - 202
0,11% ukrajinská - 125 0,11% rómska - 122 0,1% bulharská - 113 0,1% ruská - 107
0,08% poľská - 94 0,05% židovská - 56 0,05% srbská - 56 0,05% chorvátska - 54
Zobraziť celú tabuľku
86,41% slovenský - 95 958 5,07% maďarský - 5 627 2,98% nezistený - 3 312
1,49% český - 1 650 0,26% nemecký - 290 0,24% ostatný - 265
0,2% rusínsky - 224 0,2% ruský - 219 0,1% ukrajinský - 107
0,09% vietnamský - 100 0,09% poľský - 96 0,06% rómsky - 68
0,06% chorvátsky - 66 0,05% anglický - 60 0,05% srbský - 56
0,05% albánsky - 54 0,03% taliansky - 34 0,03% španielsky - 31
0,03% francúzsky - 29 0,03% posunková reč - 28 0,03% arabský - 28
0,02% rumunský - 25 0,01% jidiš - 16 0,01% bulharský - 11
0,01% grécky - 8
Zobraziť celú tabuľku
89,42% slovenský - 99 300 4,55% nezistený - 5 056 1,38% maďarský - 1 538
0,64% anglický - 713 0,54% ostatný - 596 0,43% český - 482
0,27% nemecký - 305 0,07% francúzsky - 80 0,05% taliansky - 54
0,03% posunková reč - 36 0,03% španielsky - 30 0,02% ruský - 21
0,02% albánsky - 21 0,02% rómsky - 19 0,02% srbský - 19
0,02% chorvátsky - 18 0,02% rusínsky - 17 0,01% poľský - 14
0,01% vietnamský - 12 0,01% jidiš - 8 0,01% rumunský - 7
0,0% arabský - 4 0,0% bulharský - 4 0,0% ukrajinský - 4
0,0% grécky - 4
Zobraziť celú tabuľku
81,98% slovenský - 91 041 10,13% nezistený - 11 247 3,22% maďarský - 3 578
0,6% český - 666 0,48% ostatný - 529 0,28% anglický - 310
0,21% nemecký - 234 0,09% rusínsky - 104 0,08% ruský - 90
0,07% vietnamský - 80 0,05% taliansky - 57 0,05% rómsky - 54
0,05% francúzsky - 53 0,04% chorvátsky - 42 0,04% poľský - 39
0,03% posunková reč - 37 0,03% srbský - 35 0,03% ukrajinský - 34
0,03% španielsky - 34 0,03% albánsky - 32 0,02% arabský - 20
0,02% rumunský - 17 0,01% jidiš - 12 0,01% bulharský - 9
0,01% grécky - 8
Zobraziť celú tabuľku
64,23% Áno - 71 326 23,53% Nie - 26 130 9,82% Nezistené - 10 906
Zobraziť celú tabuľku
60,13% Áno - 66 778 26,04% Nie - 28 921 11,4% Nezistené - 12 663
Zobraziť celú tabuľku
62,76% Áno - 69 701 24,42% Nie - 27 119 10,39% Nezistené - 11 542
Zobraziť celú tabuľku
50,68% Áno - 56 279 33,08% Nie - 36 731 13,82% Nezistené - 15 352
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu