Okres Bratislava III - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 23 726
Všetkých organizácií 35 733
Obyvateľov 62 546
Mužov / Žien 28 980 / 33 566
Počet miest / obcí 3 / 0
Rozloha 7 4.7 km2
Hustota 855 oby/km2
Kraj Bratislavský kraj
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
29,03% úplné stredné odborné (s maturitou) - 18 158
20,51% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 12 828
12,8% bez školského vzdelania - 8 009
7,31% základné - 4 572
5,93% učňovské (bez maturity) - 3 712
5,85% stredné odborné (bez maturity) - 3 659
5,66% úplné stredné všeobecné - 3 541
2,56% vysokoškolské doktorandské - 1 602
2,49% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 1 555
2,14% vysokoškolské bakalárske - 1 339
1,9% vyššie odborné vzdelanie - 1 188
1,41% nezistené - 883
Zobraziť celú tabuľku
51,36% Rímskokatolícka cirkev - 32 126
29,05% bez vyznania - 18 169
7,24% nezistené - 4 530
5,5% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 3 437
1,15% iné - 720
0,81% Gréckokatolícka cirkev - 509
0,47% Pravoslávna cirkev - 295
0,39% Reformovaná kresťanská cirkev - 244
0,31% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 194
0,26% Evanjelická cirkev metodistická - 161
0,2% Kresťanské zbory - 128
0,17% Cirkev bratská - 107
0,15% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 92
0,13% Apoštolská cirkev - 84
0,12% Bratská jednota baptistov - 73
0,12% Cirkev československá husitská - 73
0,06% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 39
0,05% Bahájske spoločenstvo - 29
0,03% Starokatolícka cirkev - 18
0,02% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 13
0,01% Novoapoštolská cirkev - 5
Zobraziť celú tabuľku
88,73% slovenská - 55 494 2,87% nezistená - 1 792 2,44% maďarská - 1 523 1,39% česká - 871
0,92% ostatné - 576 0,24% nemecká - 151 0,2% moravská - 126 0,16% rusínska - 99
0,12% ukrajinská - 76 0,12% ruská - 74 0,1% poľská - 63 0,09% bulharská - 55
0,08% rómska - 48 0,06% chorvátska - 36 0,05% srbská - 33 0,05% židovská - 29
Zobraziť celú tabuľku
88,22% slovenský - 55 175 2,89% nezistený - 1 807 2,76% maďarský - 1 727 1,76% český - 1 101
0,35% vietnamský - 217 0,31% ostatný - 195 0,27% nemecký - 171 0,2% ruský - 123
0,18% rusínsky - 114 0,1% ukrajinský - 65 0,1% poľský - 63 0,1% anglický - 60
0,07% francúzsky - 42 0,07% chorvátsky - 41 0,06% srbský - 37 0,03% rómsky - 21
0,03% taliansky - 18 0,03% arabský - 16 0,02% jidiš - 11 0,01% posunková reč - 8
0,01% bulharský - 8 0,01% grécky - 7 0,01% albánsky - 7 0,01% rumunský - 6
0,01% španielsky - 6
Zobraziť celú tabuľku
90,08% slovenský - 56 342 4,37% nezistený - 2 733 0,82% anglický - 510
0,6% maďarský - 376 0,55% český - 341 0,5% ostatný - 312
0,32% nemecký - 200 0,1% francúzsky - 63 0,06% vietnamský - 35
0,05% taliansky - 29 0,02% rómsky - 15 0,02% posunková reč - 12
0,02% španielsky - 11 0,02% srbský - 11 0,02% ruský - 11
0,01% poľský - 8 0,01% ukrajinský - 8 0,01% chorvátsky - 7
0,01% rusínsky - 6 0,01% arabský - 6 0,0% grécky - 3
0,0% jidiš - 3 0,0% bulharský - 2 0,0% albánsky - 2
0,0% rumunský - 0
Zobraziť celú tabuľku
83,46% slovenský - 52 198 9,91% nezistený - 6 196 1,46% maďarský - 912
0,77% český - 483 0,56% ostatný - 351 0,39% anglický - 245
0,28% vietnamský - 176 0,22% nemecký - 139 0,09% francúzsky - 57
0,08% rusínsky - 51 0,07% ruský - 42 0,05% taliansky - 31
0,04% poľský - 27 0,04% chorvátsky - 26 0,04% ukrajinský - 25
0,04% rómsky - 23 0,03% srbský - 20 0,02% posunková reč - 14
0,01% španielsky - 9 0,01% bulharský - 7 0,01% rumunský - 4
0,01% arabský - 4 0,0% grécky - 3 0,0% jidiš - 3
0,0% albánsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
64,22% Áno - 40 169 23,32% Nie - 14 583 10,06% Nezistené - 6 294
Zobraziť celú tabuľku
60,37% Áno - 37 759 25,69% Nie - 16 067 11,54% Nezistené - 7 220
Zobraziť celú tabuľku
62,81% Áno - 39 288 24,35% Nie - 15 229 10,44% Nezistené - 6 529
Zobraziť celú tabuľku
50,76% Áno - 31 749 32,84% Nie - 20 538 14,0% Nezistené - 8 759
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu