Okres Bratislava IV - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 21 085
Všetkých organizácií 34 103
Obyvateľov 93 948
Mužov / Žien 44 036 / 49 912
Počet miest / obcí 6 / 0
Rozloha 9 6.7 km2
Hustota 1004 oby/km2
Kraj Bratislavský kraj
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
24,23% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 22 762
20,91% úplné stredné odborné (s maturitou) - 19 649
13,38% bez školského vzdelania - 12 572
8,23% úplné stredné všeobecné - 7 736
7,0% základné - 6 578
5,57% učňovské (bez maturity) - 5 230
5,5% stredné odborné (bez maturity) - 5 167
3,47% vysokoškolské bakalárske - 3 260
3,39% vyššie odborné vzdelanie - 3 187
3,01% vysokoškolské doktorandské - 2 827
2,42% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 2 271
0,84% nezistené - 791
Zobraziť celú tabuľku
51,12% Rímskokatolícka cirkev - 48 024
30,84% bez vyznania - 28 978
6,6% nezistené - 6 200
4,9% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 4 599
1,33% iné - 1 246
0,87% Gréckokatolícka cirkev - 820
0,43% Pravoslávna cirkev - 406
0,34% Reformovaná kresťanská cirkev - 322
0,3% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 285
0,22% Kresťanské zbory - 208
0,22% Evanjelická cirkev metodistická - 206
0,17% Cirkev bratská - 158
0,11% Bratská jednota baptistov - 101
0,1% Apoštolská cirkev - 95
0,1% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 90
0,1% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 90
0,09% Cirkev československá husitská - 85
0,04% Bahájske spoločenstvo - 42
0,04% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 39
0,03% Starokatolícka cirkev - 29
0,01% Novoapoštolská cirkev - 7
Zobraziť celú tabuľku
90,36% slovenská - 84 887 2,3% maďarská - 2 157 2,13% nezistená - 2 004 1,4% česká - 1 315
0,5% ostatné - 467 0,22% nemecká - 203 0,2% moravská - 186 0,19% rusínska - 178
0,12% chorvátska - 113 0,11% ruská - 104 0,11% poľská - 101 0,1% ukrajinská - 94
0,09% bulharská - 85 0,07% rómska - 63 0,04% srbská - 37 0,04% židovská - 36
Zobraziť celú tabuľku
89,89% slovenský - 84 447 2,58% maďarský - 2 424 2,25% nezistený - 2 112
1,66% český - 1 560 0,25% nemecký - 232 0,22% rusínsky - 205
0,2% ruský - 186 0,18% ostatný - 169 0,16% chorvátsky - 153
0,11% anglický - 107 0,1% poľský - 98 0,07% ukrajinský - 66
0,05% srbský - 47 0,04% albánsky - 36 0,03% taliansky - 26
0,03% arabský - 26 0,02% francúzsky - 21 0,02% rómsky - 20
0,02% jidiš - 18 0,02% rumunský - 17 0,02% posunková reč - 17
0,02% bulharský - 15 0,02% vietnamský - 15 0,01% španielsky - 10
0,0% grécky - 3
Zobraziť celú tabuľku
91,54% slovenský - 85 998 3,63% nezistený - 3 414 0,76% anglický - 713
0,53% český - 497 0,46% maďarský - 435 0,38% ostatný - 353
0,35% nemecký - 327 0,06% francúzsky - 59 0,06% taliansky - 58
0,04% chorvátsky - 39 0,02% rusínsky - 21 0,02% španielsky - 21
0,02% posunková reč - 16 0,02% ruský - 16 0,02% srbský - 15
0,01% poľský - 11 0,01% rómsky - 10 0,01% jidiš - 10
0,01% ukrajinský - 6 0,0% albánsky - 4 0,0% bulharský - 4
0,0% rumunský - 1 0,0% vietnamský - 1 0,0% arabský - 1
0,0% grécky - 0
Zobraziť celú tabuľku
85,27% slovenský - 80 110 9,06% nezistený - 8 512 1,3% maďarský - 1 223
0,68% český - 642 0,39% anglický - 368 0,35% ostatný - 329
0,22% nemecký - 209 0,16% chorvátsky - 148 0,1% rusínsky - 94
0,07% ruský - 66 0,06% taliansky - 59 0,04% francúzsky - 42
0,04% poľský - 39 0,04% srbský - 36 0,03% albánsky - 25
0,02% ukrajinský - 21 0,02% posunková reč - 20 0,02% španielsky - 20
0,01% rómsky - 13 0,01% bulharský - 13 0,01% vietnamský - 12
0,01% jidiš - 12 0,01% arabský - 9 0,01% rumunský - 6
0,0% grécky - 2
Zobraziť celú tabuľku
69,33% Áno - 65 132 19,89% Nie - 18 684 8,74% Nezistené - 8 214
Zobraziť celú tabuľku
65,19% Áno - 61 249 22,43% Nie - 21 074 10,33% Nezistené - 9 707
Zobraziť celú tabuľku
67,81% Áno - 63 710 20,79% Nie - 19 536 9,35% Nezistené - 8 784
Zobraziť celú tabuľku
55,01% Áno - 51 682 30,13% Nie - 28 311 12,81% Nezistené - 12 037
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu