Okres Bratislava V - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 28 209
Všetkých organizácií 46 097
Obyvateľov 111 021
Mužov / Žien 52 681 / 58 340
Počet miest / obcí 4 / 0
Rozloha 9 4.2 km2
Hustota 1242 oby/km2
Kraj Bratislavský kraj
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
29,59% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 32 850
20,07% úplné stredné odborné (s maturitou) - 22 278
11,25% bez školského vzdelania - 12 487
7,28% učňovské (bez maturity) - 8 077
6,98% základné - 7 754
6,53% úplné stredné všeobecné - 7 253
6,38% stredné odborné (bez maturity) - 7 085
3,75% vysokoškolské bakalárske - 4 166
3,08% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 3 423
2,34% vyššie odborné vzdelanie - 2 600
2,02% vysokoškolské doktorandské - 2 241
0,83% nezistené - 921
Zobraziť celú tabuľku
51,25% Rímskokatolícka cirkev - 56 893
32,95% bez vyznania - 36 580
6,76% nezistené - 7 508
4,69% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 5 204
1,1% iné - 1 222
0,86% Gréckokatolícka cirkev - 958
0,51% Reformovaná kresťanská cirkev - 570
0,39% Pravoslávna cirkev - 436
0,37% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 406
0,27% Evanjelická cirkev metodistická - 301
0,18% Kresťanské zbory - 198
0,14% Cirkev bratská - 156
0,14% Bratská jednota baptistov - 151
0,12% Apoštolská cirkev - 136
0,09% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 104
0,07% Cirkev československá husitská - 80
0,07% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 78
0,05% Starokatolícka cirkev - 55
0,04% Bahájske spoločenstvo - 45
0,04% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 44
0,01% Novoapoštolská cirkev - 10
Zobraziť celú tabuľku
91,74% slovenská - 101 856 3,59% maďarská - 3 984 1,81% nezistená - 2 008
1,12% česká - 1 240 0,4% ostatné - 448 0,38% chorvátska - 420
0,18% rusínska - 201 0,17% nemecká - 190 0,17% moravská - 186
0,11% ukrajinská - 117 0,1% poľská - 115 0,1% ruská - 113
0,09% rómska - 95 0,06% bulharská - 71 0,05% srbská - 55
0,03% židovská - 36
Zobraziť celú tabuľku
91,35% slovenský - 101 413 3,76% maďarský - 4 178 2,0% nezistený - 2 220
1,28% český - 1 420 0,4% chorvátsky - 442 0,24% nemecký - 265
0,22% rusínsky - 244 0,18% ruský - 196 0,12% ostatný - 134
0,1% poľský - 107 0,08% ukrajinský - 93 0,06% anglický - 65
0,06% rómsky - 63 0,05% srbský - 57 0,04% posunková reč - 40
0,04% arabský - 39 0,03% španielsky - 28 0,02% albánsky - 27
0,02% vietnamský - 26 0,02% francúzsky - 24 0,02% jidiš - 17
0,01% taliansky - 14 0,01% rumunský - 14 0,01% bulharský - 7
0,0% grécky - 2
Zobraziť celú tabuľku
93,39% slovenský - 103 683 3,52% nezistený - 3 908 0,8% anglický - 889
0,76% maďarský - 840 0,45% ostatný - 503 0,4% český - 441
0,37% nemecký - 416 0,11% chorvátsky - 125 0,05% francúzsky - 60
0,05% posunková reč - 55 0,04% taliansky - 46 0,03% ruský - 33
0,02% španielsky - 26 0,02% rusínsky - 25 0,02% rómsky - 23
0,01% poľský - 14 0,01% srbský - 10 0,01% ukrajinský - 9
0,01% bulharský - 7 0,01% arabský - 6 0,0% jidiš - 5
0,0% vietnamský - 5 0,0% albánsky - 4 0,0% grécky - 1
0,0% rumunský - 1
Zobraziť celú tabuľku
86,72% slovenský - 96 273 9,14% nezistený - 10 147 2,02% maďarský - 2 242
0,48% český - 531 0,36% ostatný - 398 0,34% anglický - 380
0,3% chorvátsky - 337 0,22% nemecký - 246 0,1% rusínsky - 116
0,08% ruský - 90 0,05% posunková reč - 56 0,04% rómsky - 41
0,04% taliansky - 39 0,03% srbský - 38 0,03% poľský - 38
0,03% španielsky - 35 0,03% francúzsky - 30 0,02% ukrajinský - 25
0,02% albánsky - 18 0,02% vietnamský - 18 0,01% arabský - 16
0,01% bulharský - 8 0,01% jidiš - 8 0,0% rumunský - 5
0,0% grécky - 0
Zobraziť celú tabuľku
72,58% Áno - 80 576 18,68% Nie - 20 740 8,84% Nezistené - 9 819
Zobraziť celú tabuľku
68,15% Áno - 75 658 21,3% Nie - 23 652 10,65% Nezistené - 11 825
Zobraziť celú tabuľku
70,23% Áno - 77 972 20,18% Nie - 22 403 9,69% Nezistené - 10 760
Zobraziť celú tabuľku
57,56% Áno - 63 909 29,27% Nie - 32 494 13,27% Nezistené - 14 732
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu