Okres Banská Štiavnica - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 2 856
Všetkých organizácií 5 181
Obyvateľov 16 414
Mužov / Žien 7 981 / 8 433
Počet miest / obcí 1 / 14
Rozloha 29 2.3 km2
Hustota 57 oby/km2
Kraj Banskobystrický kraj
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
19,64% úplné stredné odborné (s maturitou) - 3 223
15,59% učňovské (bez maturity) - 2 559
14,55% bez školského vzdelania - 2 388
13,98% základné - 2 295
13,1% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 2 151
8,89% stredné odborné (bez maturity) - 1 459
4,83% úplné stredné všeobecné - 792
3,25% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 533
3,11% nezistené - 510
2,27% vysokoškolské bakalárske - 373
1,35% vyššie odborné vzdelanie - 222
0,55% vysokoškolské doktorandské - 90
Zobraziť celú tabuľku
60,84% Rímskokatolícka cirkev - 9 986
15,97% bez vyznania - 2 622
13,79% nezistené - 2 264
7,85% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 1 288
0,77% iné - 126
0,35% Gréckokatolícka cirkev - 58
0,26% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 43
0,23% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 38
0,23% Kresťanské zbory - 37
0,21% Evanjelická cirkev metodistická - 34
0,17% Bratská jednota baptistov - 28
0,09% Reformovaná kresťanská cirkev - 14
0,09% Starokatolícka cirkev - 14
0,06% Pravoslávna cirkev - 10
0,05% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 8
0,04% Cirkev bratská - 6
0,04% Apoštolská cirkev - 6
0,04% Cirkev československá husitská - 6
0,03% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 5
0,01% Bahájske spoločenstvo - 2
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
Zobraziť celú tabuľku
89,64% slovenská - 14 714 10,0% nezistená - 1 641 0,68% rómska - 111 0,34% česká - 55
0,26% maďarská - 42 0,07% ostatné - 11 0,02% nemecká - 4 0,02% moravská - 4
0,02% poľská - 3 0,02% ukrajinská - 3 0,01% rusínska - 2 0,01% ruská - 2
0,01% židovská - 2 0,01% srbská - 1 0,0% bulharská - 0 0,0% chorvátska - 0
Zobraziť celú tabuľku
89,73% slovenský - 14 728 10,16% nezistený - 1 667 0,38% maďarský - 63 0,36% český - 59
0,23% rómsky - 38 0,04% nemecký - 7 0,03% ukrajinský - 5 0,03% ruský - 5
0,03% rusínsky - 5 0,02% anglický - 4 0,02% ostatný - 4 0,02% poľský - 3
0,01% posunková reč - 2 0,01% srbský - 2 0,01% rumunský - 2 0,01% jidiš - 1
0,0% grécky - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% arabský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% bulharský - 0
0,0% chorvátsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
88,07% slovenský - 14 456 11,59% nezistený - 1 903 0,44% anglický - 72 0,27% ostatný - 45
0,23% nemecký - 38 0,19% český - 32 0,1% rómsky - 16 0,07% taliansky - 11
0,05% maďarský - 8 0,02% francúzsky - 3 0,02% posunková reč - 3 0,01% srbský - 2
0,01% španielsky - 2 0,01% ruský - 2 0,01% poľský - 1 0,01% ukrajinský - 1
0,0% vietnamský - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% rusínsky - 0 0,0% bulharský - 0
0,0% albánsky - 0 0,0% chorvátsky - 0 0,0% arabský - 0 0,0% grécky - 0
0,0% rumunský - 0
Zobraziť celú tabuľku
83,42% slovenský - 13 693 16,74% nezistený - 2 748 0,23% ostatný - 38 0,18% rómsky - 30
0,16% český - 26 0,14% anglický - 23 0,09% nemecký - 14 0,08% maďarský - 13
0,02% taliansky - 3 0,01% posunková reč - 2 0,01% poľský - 1 0,01% španielsky - 1
0,01% francúzsky - 1 0,01% ukrajinský - 1 0,01% jidiš - 1 0,0% srbský - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% chorvátsky - 0 0,0% rusínsky - 0 0,0% bulharský - 0
0,0% albánsky - 0 0,0% arabský - 0 0,0% grécky - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% ruský - 0
Zobraziť celú tabuľku
51,04% Áno - 8 378 31,86% Nie - 5 230 18,2% Nezistené - 2 987
Zobraziť celú tabuľku
43,9% Áno - 7 206 36,28% Nie - 5 955 20,92% Nezistené - 3 434
Zobraziť celú tabuľku
47,5% Áno - 7 797 34,06% Nie - 5 591 19,54% Nezistené - 3 207
Zobraziť celú tabuľku
42,37% Nie - 6 955 35,6% Áno - 5 844 23,13% Nezistené - 3 796
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu