Okres Spišská Nová Ves - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 10 356
Všetkých organizácií 19 332
Obyvateľov 98 518
Mužov / Žien 48 708 / 49 810
Počet miest / obcí 3 / 33
Rozloha 58 7.4 km2
Hustota 166 oby/km2
Kraj Košický kraj
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
20,32% bez školského vzdelania - 20 014
18,29% úplné stredné odborné (s maturitou) - 18 021
18,04% základné - 17 769
12,31% učňovské (bez maturity) - 12 129
8,24% stredné odborné (bez maturity) - 8 122
8,14% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 8 020
3,8% nezistené - 3 739
3,43% úplné stredné všeobecné - 3 383
3,29% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 3 239
1,95% vysokoškolské bakalárske - 1 924
0,89% vyššie odborné vzdelanie - 877
0,36% vysokoškolské doktorandské - 356
Zobraziť celú tabuľku
69,1% Rímskokatolícka cirkev - 68 080
11,22% nezistené - 11 056
10,32% bez vyznania - 10 163
2,95% Gréckokatolícka cirkev - 2 903
1,78% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 1 753
1,31% Pravoslávna cirkev - 1 286
0,72% iné - 710
0,6% Kresťanské zbory - 592
0,5% Apoštolská cirkev - 496
0,27% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 267
0,08% Cirkev bratská - 82
0,05% Reformovaná kresťanská cirkev - 53
0,05% Evanjelická cirkev metodistická - 51
0,03% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 25
0,02% Cirkev československá husitská - 19
0,02% Starokatolícka cirkev - 15
0,01% Bahájske spoločenstvo - 12
0,01% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 11
0,01% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 10
0,01% Bratská jednota baptistov - 8
0,0% Novoapoštolská cirkev - 1
Zobraziť celú tabuľku
85,09% slovenská - 83 830 6,79% nezistená - 6 687 6,17% rómska - 6 076 0,37% rusínska - 363
0,23% česká - 224 0,09% maďarská - 85 0,09% ostatné - 85 0,07% ukrajinská - 69
0,07% nemecká - 69 0,04% poľská - 39 0,03% ruská - 33 0,02% moravská - 18
0,01% bulharská - 7 0,0% chorvátska - 4 0,0% srbská - 3 0,0% židovská - 1
Zobraziť celú tabuľku
76,83% slovenský - 75 692 13,75% rómsky - 13 549 7,13% nezistený - 7 026
0,58% rusínsky - 567 0,26% český - 257 0,12% maďarský - 123
0,08% nemecký - 81 0,07% ukrajinský - 70 0,04% poľský - 39
0,03% ruský - 34 0,03% posunková reč - 33 0,03% anglický - 27
0,03% vietnamský - 25 0,02% ostatný - 24 0,01% srbský - 7
0,01% taliansky - 7 0,01% chorvátsky - 6 0,01% arabský - 5
0,01% jidiš - 5 0,0% bulharský - 3 0,0% francúzsky - 3
0,0% albánsky - 3 0,0% španielsky - 3 0,0% rumunský - 2
0,0% grécky - 2
Zobraziť celú tabuľku
82,08% slovenský - 80 867 10,22% nezistený - 10 065 4,46% rómsky - 4 390
0,81% ostatný - 797 0,59% anglický - 585 0,28% nemecký - 272
0,25% český - 245 0,2% rusínsky - 194 0,04% posunková reč - 38
0,03% taliansky - 32 0,02% španielsky - 22 0,02% francúzsky - 20
0,02% maďarský - 19 0,01% poľský - 13 0,01% ukrajinský - 7
0,01% vietnamský - 6 0,0% srbský - 4 0,0% grécky - 4
0,0% ruský - 3 0,0% arabský - 3 0,0% bulharský - 3
0,0% chorvátsky - 2 0,0% jidiš - 1 0,0% albánsky - 1
0,0% rumunský - 0
Zobraziť celú tabuľku
70,29% slovenský - 69 251 14,99% rómsky - 14 765 12,19% nezistený - 12 005
0,57% rusínsky - 564 0,33% ostatný - 326 0,18% anglický - 174
0,15% český - 149 0,14% nemecký - 138 0,05% posunková reč - 48
0,04% maďarský - 44 0,02% ukrajinský - 23 0,02% poľský - 18
0,02% taliansky - 17 0,02% španielsky - 15 0,01% ruský - 13
0,01% vietnamský - 10 0,01% francúzsky - 10 0,01% bulharský - 5
0,01% chorvátsky - 5 0,01% srbský - 5 0,0% grécky - 4
0,0% jidiš - 2 0,0% arabský - 1 0,0% albánsky - 1
0,0% rumunský - 0
Zobraziť celú tabuľku
47,87% Áno - 47 162 37,51% Nie - 36 956 13,68% Nezistené - 13 475
Zobraziť celú tabuľku
42,1% Nie - 41 477 41,04% Áno - 40 430 15,92% Nezistené - 15 686
Zobraziť celú tabuľku
43,24% Áno - 42 604 40,68% Nie - 40 078 15,14% Nezistené - 14 911
Zobraziť celú tabuľku
48,33% Nie - 47 616 33,25% Áno - 32 761 17,47% Nezistené - 17 216
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu