Okres Nitra - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 25 548
Všetkých organizácií 44 112
Obyvateľov 160 040
Mužov / Žien 77 346 / 82 694
Počet miest / obcí 2 / 60
Rozloha 87 0.7 km2
Hustota 190 oby/km2
Kraj Nitrianský kraj
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
19,51% úplné stredné odborné (s maturitou) - 31 224
14,91% učňovské (bez maturity) - 23 854
13,84% bez školského vzdelania - 22 150
13,82% základné - 22 112
13,11% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 20 978
9,6% stredné odborné (bez maturity) - 15 365
4,02% úplné stredné všeobecné - 6 438
3,46% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 5 532
2,46% nezistené - 3 939
2,23% vysokoškolské bakalárske - 3 573
1,29% vyššie odborné vzdelanie - 2 070
1,19% vysokoškolské doktorandské - 1 908
Zobraziť celú tabuľku
75,1% Rímskokatolícka cirkev - 120 185
12,33% bez vyznania - 19 732
8,14% nezistené - 13 020
2,05% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 3 279
0,43% iné - 690
0,33% Gréckokatolícka cirkev - 523
0,24% Reformovaná kresťanská cirkev - 385
0,21% Kresťanské zbory - 337
0,15% Pravoslávna cirkev - 236
0,13% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 212
0,07% Evanjelická cirkev metodistická - 118
0,06% Starokatolícka cirkev - 98
0,05% Apoštolská cirkev - 85
0,03% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 50
0,03% Cirkev bratská - 48
0,03% Cirkev československá husitská - 48
0,02% Bahájske spoločenstvo - 30
0,02% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 27
0,02% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 25
0,01% Bratská jednota baptistov - 13
0,0% Novoapoštolská cirkev - 2
Zobraziť celú tabuľku
87,39% slovenská - 139 866 5,67% maďarská - 9 076 4,83% nezistená - 7 731
0,52% česká - 830 0,47% rómska - 745 0,21% ostatné - 337
0,07% poľská - 112 0,06% moravská - 93 0,05% ukrajinská - 74
0,04% ruská - 66 0,04% nemecká - 61 0,03% bulharská - 54
0,03% rusínska - 43 0,01% židovská - 19 0,01% srbská - 18
0,01% chorvátska - 18
Zobraziť celú tabuľku
86,21% slovenský - 137 978 6,53% maďarský - 10 447 5,04% nezistený - 8 062
0,6% český - 964 0,54% rómsky - 870 0,07% ruský - 118
0,07% ostatný - 115 0,06% poľský - 96 0,05% rusínsky - 76
0,04% nemecký - 72 0,04% ukrajinský - 68 0,03% vietnamský - 46
0,02% anglický - 33 0,02% taliansky - 29 0,01% posunková reč - 24
0,01% srbský - 24 0,01% rumunský - 22 0,01% albánsky - 20
0,01% chorvátsky - 19 0,01% španielsky - 15 0,01% arabský - 13
0,01% francúzsky - 11 0,01% jidiš - 9 0,0% grécky - 7
0,0% bulharský - 5
Zobraziť celú tabuľku
87,87% slovenský - 140 628 6,73% nezistený - 10 770 3,12% maďarský - 4 988
0,46% anglický - 739 0,45% ostatný - 714 0,27% český - 440
0,19% nemecký - 302 0,15% rómsky - 245 0,04% taliansky - 61
0,03% španielsky - 56 0,02% ruský - 40 0,02% posunková reč - 38
0,02% francúzsky - 31 0,01% poľský - 20 0,01% grécky - 14
0,01% vietnamský - 12 0,01% srbský - 11 0,0% rusínsky - 7
0,0% jidiš - 7 0,0% rumunský - 6 0,0% arabský - 4
0,0% ukrajinský - 4 0,0% chorvátsky - 4 0,0% albánsky - 2
0,0% bulharský - 0
Zobraziť celú tabuľku
80,7% slovenský - 129 156 11,62% nezistený - 18 592 5,38% maďarský - 8 614
0,68% rómsky - 1 087 0,3% ostatný - 474 0,26% český - 418
0,17% anglický - 279 0,08% nemecký - 129 0,04% ruský - 71
0,03% taliansky - 51 0,03% poľský - 41 0,02% posunková reč - 40
0,02% španielsky - 37 0,02% vietnamský - 34 0,01% rusínsky - 22
0,01% francúzsky - 16 0,01% rumunský - 14 0,01% ukrajinský - 12
0,01% chorvátsky - 12 0,01% albánsky - 11 0,01% srbský - 11
0,0% grécky - 8 0,0% jidiš - 7 0,0% bulharský - 4
0,0% arabský - 3
Zobraziť celú tabuľku
56,77% Áno - 90 854 29,68% Nie - 47 507 12,99% Nezistené - 20 782
Zobraziť celú tabuľku
49,62% Áno - 79 419 34,26% Nie - 54 827 15,56% Nezistené - 24 897
Zobraziť celú tabuľku
53,1% Áno - 84 987 32,12% Nie - 51 412 14,21% Nezistené - 22 744
Zobraziť celú tabuľku
41,28% Áno - 66 070 40,73% Nie - 65 188 17,42% Nezistené - 27 885
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu