Okres Detva - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 4 011
Všetkých organizácií 8 105
Obyvateľov 32 722
Mužov / Žien 16 007 / 16 715
Počet miest / obcí 2 / 13
Rozloha 44 9.2 km2
Hustota 72 oby/km2
Kraj Banskobystrický kraj
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
20,42% úplné stredné odborné (s maturitou) - 6 682
17,53% základné - 5 737
16,75% učňovské (bez maturity) - 5 480
13,62% bez školského vzdelania - 4 457
11,58% stredné odborné (bez maturity) - 3 789
6,91% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 2 261
4,0% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 1 310
3,32% úplné stredné všeobecné - 1 086
3,12% nezistené - 1 020
1,86% vysokoškolské bakalárske - 607
1,19% vyššie odborné vzdelanie - 389
0,24% vysokoškolské doktorandské - 78
Zobraziť celú tabuľku
74,38% Rímskokatolícka cirkev - 24 338
11,58% nezistené - 3 790
9,48% bez vyznania - 3 102
3,72% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 1 217
0,35% iné - 113
0,19% Gréckokatolícka cirkev - 63
0,19% Kresťanské zbory - 63
0,15% Evanjelická cirkev metodistická - 50
0,14% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 46
0,1% Pravoslávna cirkev - 33
0,08% Reformovaná kresťanská cirkev - 25
0,03% Cirkev československá husitská - 9
0,02% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 8
0,02% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 8
0,02% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 7
0,02% Cirkev bratská - 7
0,02% Bratská jednota baptistov - 6
0,01% Starokatolícka cirkev - 4
0,01% Apoštolská cirkev - 3
0,01% Novoapoštolská cirkev - 3
0,0% Bahájske spoločenstvo - 1
Zobraziť celú tabuľku
90,85% slovenská - 29 728 8,31% nezistená - 2 719 0,61% rómska - 200 0,38% česká - 125
0,1% ostatné - 33 0,07% maďarská - 24 0,07% ukrajinská - 22 0,04% poľská - 12
0,04% moravská - 12 0,02% ruská - 7 0,02% nemecká - 6 0,02% rusínska - 6
0,0% srbská - 1 0,0% chorvátska - 1 0,0% bulharská - 0 0,0% židovská - 0
Zobraziť celú tabuľku
90,92% slovenský - 29 750 8,62% nezistený - 2 821 0,48% český - 156 0,14% maďarský - 47
0,09% rómsky - 31 0,06% ukrajinský - 20 0,04% poľský - 14 0,03% ostatný - 11
0,03% rusínsky - 9 0,02% ruský - 8 0,02% vietnamský - 8 0,02% francúzsky - 5
0,01% taliansky - 4 0,01% nemecký - 4 0,01% anglický - 3 0,0% jidiš - 1
0,0% albánsky - 1 0,0% posunková reč - 1 0,0% srbský - 1 0,0% španielsky - 1
0,0% bulharský - 0 0,0% grécky - 0 0,0% arabský - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% chorvátsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
88,52% slovenský - 28 966 10,58% nezistený - 3 463 0,42% anglický - 137 0,32% ostatný - 105
0,23% nemecký - 74 0,23% český - 74 0,06% taliansky - 20 0,04% francúzsky - 14
0,04% rómsky - 13 0,03% španielsky - 10 0,02% poľský - 7 0,02% maďarský - 6
0,0% rusínsky - 1 0,0% grécky - 1 0,0% posunková reč - 1 0,0% ruský - 1
0,0% jidiš - 1 0,0% vietnamský - 1 0,0% ukrajinský - 1 0,0% arabský - 0
0,0% bulharský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% chorvátsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
83,72% slovenský - 27 396 15,95% nezistený - 5 219 0,23% ostatný - 76 0,18% český - 59
0,1% rómsky - 34 0,1% anglický - 32 0,06% nemecký - 21 0,05% ukrajinský - 15
0,03% maďarský - 10 0,03% taliansky - 10 0,03% poľský - 9 0,02% francúzsky - 6
0,01% ruský - 4 0,0% rusínsky - 1 0,0% vietnamský - 1 0,0% španielsky - 1
0,0% posunková reč - 1 0,0% albánsky - 1 0,0% jidiš - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% arabský - 0 0,0% grécky - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% bulharský - 0
Zobraziť celú tabuľku
51,68% Áno - 16 912 30,99% Nie - 10 140 17,86% Nezistené - 5 844
Zobraziť celú tabuľku
43,71% Áno - 14 304 35,85% Nie - 11 732 20,96% Nezistené - 6 860
Zobraziť celú tabuľku
47,03% Áno - 15 390 33,8% Nie - 11 059 19,7% Nezistené - 6 447
Zobraziť celú tabuľku
41,63% Nie - 13 621 36,01% Áno - 11 783 22,9% Nezistené - 7 492
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu