Okres Detva - Tabuľky miest a obcí

Aktívnych organizácií 4 011
Všetkých organizácií 8 105
Obyvateľov 32 722
Mužov / Žien 16 007 / 16 715
Počet miest / obcí 2 / 13
Rozloha 44 9.2 km2
Hustota 72 oby/km2
Kraj Banskobystrický kraj

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Mesto Detva 3 749 org.
2. Mesto Hriňová 2 083 org.
3. Obec Kriváň 357 org.
4. Obec Vígľaš 328 org.
5. Obec Korytárky 250 org.
6. Obec Stožok 204 org.
1. Obec Vígľašská Huta 66 org.
2. Obec Horný Tisovník 83 org.
3. Obec Klokoč 92 org.
4. Obec Stará Huta 96 org.
5. Obec Slatinské Lazy 124 org.
6. Obec Látky 129 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Mesto Detva 15 024 obyv.
2. Mesto Hriňová 7 696 obyv.
3. Obec Kriváň 1 697 obyv.
4. Obec Vígľaš 1 663 obyv.
5. Obec Stožok 1 001 obyv.
6. Obec Korytárky 964 obyv.
1. Obec Horný Tisovník 207 obyv.
2. Obec Stará Huta 328 obyv.
3. Obec Vígľašská Huta 362 obyv.
4. Obec Slatinské Lazy 490 obyv.
5. Obec Klokoč 502 obyv.
6. Obec Látky 568 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Mesto Detva 7 704 žien
2. Mesto Hriňová 3 940 žien
3. Obec Vígľaš 871 žien
4. Obec Kriváň 851 žien
5. Obec Stožok 511 žien
6. Obec Dúbravy 480 žien
1. Obec Horný Tisovník 97 žien
2. Obec Stará Huta 169 žien
3. Obec Vígľašská Huta 180 žien
4. Obec Slatinské Lazy 243 žien
5. Obec Klokoč 269 žien
6. Obec Látky 285 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Mesto Detva 7 320 mužov
2. Mesto Hriňová 3 756 mužov
3. Obec Kriváň 846 mužov
4. Obec Vígľaš 792 mužov
5. Obec Stožok 490 mužov
6. Obec Korytárky 488 mužov
1. Obec Horný Tisovník 110 mužov
2. Obec Stará Huta 159 mužov
3. Obec Vígľašská Huta 182 mužov
4. Obec Klokoč 233 mužov
5. Obec Slatinské Lazy 247 mužov
6. Obec Látky 283 mužov
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Mesto Detva 216 oby/km2
2. Obec Kriváň 183 oby/km2
3. Obec Korytárky 109 oby/km2
4. Obec Stožok 103 oby/km2
5. Obec Slatinské Lazy 67 oby/km2
6. Mesto Hriňová 61 oby/km2
1. Obec Horný Tisovník 7 oby/km2
2. Obec Látky 12 oby/km2
3. Obec Stará Huta 14 oby/km2
4. Obec Vígľašská Huta 22 oby/km2
5. Obec Podkriváň 23 oby/km2
6. Obec Dúbravy 49 oby/km2
Zobraz celú tabuľku

Najvyššie mestá/obce

Najnižšie mestá/obce

1. Obec Látky 880 m.n.m.
2. Obec Detvianska Huta 850 m.n.m.
3. Obec Stará Huta 772 m.n.m.
4. Mesto Hriňová 669 m.n.m.
5. Obec Klokoč 560 m.n.m.
6. Obec Vígľašská Huta 559 m.n.m.
1. Obec Vígľaš 352 m.n.m.
2. Obec Stožok 377 m.n.m.
3. Obec Horný Tisovník 388 m.n.m.
4. Obec Kriváň 395 m.n.m.
5. Obec Korytárky 425 m.n.m.
6. Obec Slatinské Lazy 465 m.n.m.
Zobraz celú tabuľku

Najstaršie mestá/obce

Najnovšie mestá/obce

1. Obec Stará Huta rok 1350
2. Obec Vígľaš rok 1393
3. Obec Horný Tisovník rok 1573
4. Mesto Detva rok 1696
5. Obec Látky rok 1730
6. Obec Podkriváň rok 1742
1. Obec Korytárky rok 1993
2. Obec Kriváň rok 1955
3. Obec Slatinské Lazy rok 1930
4. Mesto Hriňová rok 1863
5. Obec Dúbravy rok 1808
6. Obec Detvianska Huta rok 1808
Zobraz celú tabuľku