Okres Prievidza - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 16 537
Všetkých organizácií 31 931
Obyvateľov 137 050
Mužov / Žien 67 761 / 69 289
Počet miest / obcí 4 / 48
Rozloha 95 9.8 km2
Hustota 145 oby/km2
Kraj Trenčianský kraj
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
20,47% úplné stredné odborné (s maturitou) - 28 059
15,58% učňovské (bez maturity) - 21 347
13,79% bez školského vzdelania - 18 905
13,29% stredné odborné (bez maturity) - 18 217
13,14% základné - 18 010
9,63% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 13 197
4,43% úplné stredné všeobecné - 6 077
4,04% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 5 541
2,49% vysokoškolské bakalárske - 3 412
1,72% nezistené - 2 357
1,71% vyššie odborné vzdelanie - 2 344
0,31% vysokoškolské doktorandské - 428
Zobraziť celú tabuľku
62,55% Rímskokatolícka cirkev - 85 731
22,6% bez vyznania - 30 977
12,14% nezistené - 16 643
1,37% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 1 875
0,55% iné - 756
0,33% Kresťanské zbory - 446
0,3% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 410
0,27% Gréckokatolícka cirkev - 371
0,1% Pravoslávna cirkev - 142
0,1% Reformovaná kresťanská cirkev - 139
0,09% Evanjelická cirkev metodistická - 129
0,04% Cirkev československá husitská - 58
0,03% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 41
0,03% Starokatolícka cirkev - 40
0,02% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 29
0,02% Bahájske spoločenstvo - 28
0,02% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 28
0,02% Apoštolská cirkev - 25
0,01% Bratská jednota baptistov - 11
0,01% Cirkev bratská - 10
0,0% Novoapoštolská cirkev - 5
Zobraziť celú tabuľku
92,96% slovenská - 127 397 6,15% nezistená - 8 435 0,5% česká - 681
0,27% nemecká - 373 0,23% maďarská - 314 0,16% ostatné - 225
0,11% rómska - 154 0,06% moravská - 85 0,04% poľská - 60
0,04% ukrajinská - 59 0,03% ruská - 46 0,02% rusínska - 26
0,01% chorvátska - 14 0,01% srbská - 12 0,01% bulharská - 9
0,0% židovská - 4
Zobraziť celú tabuľku
91,98% slovenský - 126 060 7,07% nezistený - 9 690 0,59% český - 813
0,35% maďarský - 477 0,2% nemecký - 275 0,08% rómsky - 103
0,05% poľský - 66 0,05% ruský - 64 0,04% rumunský - 54
0,03% rusínsky - 45 0,03% ukrajinský - 42 0,03% ostatný - 42
0,03% vietnamský - 36 0,02% anglický - 21 0,01% posunková reč - 18
0,01% chorvátsky - 16 0,01% srbský - 15 0,01% taliansky - 15
0,01% jidiš - 11 0,01% arabský - 11 0,01% španielsky - 10
0,0% francúzsky - 4 0,0% bulharský - 2 0,0% grécky - 2
0,0% albánsky - 2
Zobraziť celú tabuľku
90,11% slovenský - 123 502 8,81% nezistený - 12 080 0,59% anglický - 813
0,32% ostatný - 438 0,28% český - 380 0,23% nemecký - 318
0,05% taliansky - 74 0,05% maďarský - 66 0,03% španielsky - 47
0,03% francúzsky - 45 0,02% rómsky - 30 0,02% posunková reč - 21
0,01% rumunský - 16 0,01% grécky - 16 0,01% poľský - 9
0,01% ruský - 9 0,0% srbský - 6 0,0% ukrajinský - 5
0,0% rusínsky - 4 0,0% jidiš - 4 0,0% chorvátsky - 4
0,0% vietnamský - 4 0,0% bulharský - 3 0,0% albánsky - 0
0,0% arabský - 0
Zobraziť celú tabuľku
85,47% slovenský - 117 142 13,95% nezistený - 19 121 0,28% ostatný - 378
0,24% český - 323 0,18% anglický - 248 0,14% nemecký - 188
0,1% maďarský - 132 0,06% rómsky - 86 0,04% taliansky - 54
0,03% rumunský - 40 0,02% ruský - 24 0,02% poľský - 21
0,01% španielsky - 19 0,01% posunková reč - 18 0,01% vietnamský - 17
0,01% rusínsky - 15 0,01% francúzsky - 15 0,01% chorvátsky - 15
0,01% srbský - 13 0,01% ukrajinský - 11 0,01% grécky - 7
0,0% jidiš - 3 0,0% bulharský - 2 0,0% arabský - 2
0,0% albánsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
55,55% Áno - 76 137 29,85% Nie - 40 904 15,22% Nezistené - 20 853
Zobraziť celú tabuľku
48,19% Áno - 66 051 34,68% Nie - 47 528 17,74% Nezistené - 24 315
Zobraziť celú tabuľku
50,63% Áno - 69 383 33,09% Nie - 45 344 16,9% Nezistené - 23 167
Zobraziť celú tabuľku
41,74% Nie - 57 202 38,84% Áno - 53 229 20,04% Nezistené - 27 463
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu