Okres Prievidza - Tabuľky miest a obcí

Aktívnych organizácií 16 537
Všetkých organizácií 31 931
Obyvateľov 137 050
Mužov / Žien 67 761 / 69 289
Počet miest / obcí 4 / 48
Rozloha 95 9.8 km2
Hustota 145 oby/km2
Kraj Trenčianský kraj

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Mesto Prievidza 13 475 org.
2. Mesto Handlová 3 125 org.
3. Mesto Bojnice 1 639 org.
4. Mesto Nováky 1 039 org.
5. Obec Kanianka 787 org.
6. Obec Nitrianske Pravno 759 org.
1. Obec Dlžín 26 org.
2. Obec Chvojnica 38 org.
3. Obec Temeš 45 org.
4. Obec Podhradie 46 org.
5. Obec Nevidzany 53 org.
6. Obec Šútovce 56 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Mesto Prievidza 48 134 obyv.
2. Mesto Handlová 17 615 obyv.
3. Mesto Bojnice 4 921 obyv.
4. Mesto Nováky 4 262 obyv.
5. Obec Kanianka 4 136 obyv.
6. Obec Lehota pod Vtáčnikom 3 935 obyv.
1. Obec Dlžín 174 obyv.
2. Obec Temeš 232 obyv.
3. Obec Chvojnica 251 obyv.
4. Obec Nevidzany 302 obyv.
5. Obec Podhradie 309 obyv.
6. Obec Seč 391 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Mesto Prievidza 24 647 žien
2. Mesto Handlová 8 867 žien
3. Mesto Bojnice 2 557 žien
4. Mesto Nováky 2 179 žien
5. Obec Kanianka 2 093 žien
6. Obec Lehota pod Vtáčnikom 1 953 žien
1. Obec Dlžín 93 žien
2. Obec Temeš 115 žien
3. Obec Chvojnica 126 žien
4. Obec Podhradie 157 žien
5. Obec Nevidzany 162 žien
6. Obec Seč 211 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Mesto Prievidza 23 487 mužov
2. Mesto Handlová 8 748 mužov
3. Mesto Bojnice 2 364 mužov
4. Mesto Nováky 2 083 mužov
5. Obec Kanianka 2 043 mužov
6. Obec Lehota pod Vtáčnikom 1 982 mužov
1. Obec Dlžín 81 mužov
2. Obec Temeš 117 mužov
3. Obec Chvojnica 125 mužov
4. Obec Nevidzany 140 mužov
5. Obec Podhradie 152 mužov
6. Obec Seč 180 mužov
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

1. Mesto Handlová 85 km2
2. Obec Valaská Belá 64 km2
3. Obec Tužina 48 km2
4. Obec Kľačno 48 km2
5. Mesto Prievidza 43 km2
6. Obec Bystričany 37 km2
1. Obec Poluvsie 2 km2
2. Obec Kostolná Ves 3 km2
3. Obec Temeš 4 km2
4. Obec Kocurany 4 km2
5. Obec Lipník 5 km2
6. Obec Jalovec 6 km2
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Mesto Prievidza 1161 oby/km2
2. Obec Kanianka 522 oby/km2
3. Obec Poluvsie 269 oby/km2
4. Mesto Bojnice 246 oby/km2
5. Mesto Nováky 229 oby/km2
6. Mesto Handlová 206 oby/km2
1. Obec Kľačno 23 oby/km2
2. Obec Nevidzany 25 oby/km2
3. Obec Podhradie 25 oby/km2
4. Obec Tužina 26 oby/km2
5. Obec Dlžín 28 oby/km2
6. Obec Chvojnica 28 oby/km2
Zobraz celú tabuľku

Najvyššie mestá/obce

Najnižšie mestá/obce

1. Obec Čavoj 580 m.n.m.
2. Obec Podhradie 549 m.n.m.
3. Obec Temeš 518 m.n.m.
4. Obec Valaská Belá 485 m.n.m.
5. Obec Chvojnica 484 m.n.m.
6. Mesto Handlová 465 m.n.m.
1. Obec Dolné Vestenice 223 m.n.m.
2. Obec Zemianske Kostoľany 232 m.n.m.
3. Obec Bystričany 239 m.n.m.
4. Mesto Nováky 242 m.n.m.
5. Obec Nitrica 243 m.n.m.
6. Obec Horné Vestenice 255 m.n.m.
Zobraz celú tabuľku

Najstaršie mestá/obce

Najnovšie mestá/obce

1. Obec Opatovce nad Nitrou rok 1113
2. Mesto Prievidza rok 1113
3. Mesto Bojnice rok 1113
4. Obec Kocurany rok 1113
5. Mesto Nováky rok 1113
6. Obec Nitrica rok 1113
1. Obec Chvojnica rok 1614
2. Obec Kanianka rok 1479
3. Obec Rudnianska Lehota rok 1477
4. Obec Lipník rok 1432
5. Obec Lazany rok 1430
6. Obec Malá Čausa rok 1430
Zobraz celú tabuľku