Okres Ružomberok - Základné informácie o okrese

Aktívnych organizácií 7 628
Všetkých organizácií 14 472
Obyvateľov 57 543
Mužov / Žien 27 890 / 29 653
Počet miest / obcí 1 / 24
Rozloha 64 6.8 km2
Hustota 91 oby/km2
Kraj Žilinský kraj

Základné údaje

Okres Ružomberok s rozlohou 647 km2 sa nachádza v západnej časti Liptovskej kotliny, ohraničenej pohoriami Nízke Tatry, Veľká Fatra a Chočské vrchy. Najvyšším vrchom je Veľká Chochuľa (1753 m n. m. ). Územie okresu nazývané i dolný Liptov pokrývajú lesy (65 %), poľnohospodárska pôda (30 %) je väčšinou v Liptovskej kotline. Ružomberok bol od stredoveku administratívnym centrom jedného zo 4 slúžnovských okresov Liptovskej stolice a túto funkciu mal stále okrem rokov 1960 - 1996, keď bol po novom územnosprávnom členení pričlenený k veľkému okresu Liptovský Mikuláš. Hranice okresu sa viackrát menili. V r. 1941 - 1945 bola Valaská Dubová pripojená k okresu Ružomberok. V r. 1940 mal 41095 obyvateľov a 26 obcí. Opäť vznikol v júli 1996 a k 31. 12. 1996 v ňom žilo 59715 ľudí v 24 obciach a 1 meste. Najväčším sídlom je Ružomberok s 30832 obyvateľmi, nasledujú Liptovské Sliače (3831 obyvateľov) a Liptovská Lúžna (3030). Najmenej (121) obyvateľov žije v obci Potok.

Dlhodobú tradíciu na území dolného Liptova má papierenský priemysel. Okrem toho v okresnom meste pôsobia ďalšie podniky. V priemysle pôsobí 79 organizácií, v poľnohospodárstve 17, z toho 5 družstiev, v stavebníctve 21. Celkove v okrese pôsobí 2719 podnikateľských subjektov, z toho 1870 živnostníkov.

V meste sídli 8 bánk. V okrese je spolu 23 základných, 7 stredných škôl a 2 vysoké školy - Katolícka univerzita a detašované pracovisko Fakulty riadenia Žilinskej univerzity. Cestovný ruch má bohatú ponuku pre domácich i zahraničných návštevníkov. V blízkosti Ružomberka je najvýznamnejšie stredisko zimných športov Ski Park Ružomberok v oblasti Malinô Brdo a Hrabovo, ale výborné lyžiarske terény majú aj okolité obce. Na území okresu Ružomberok sa nachádzajú viaceré historické kúpeľné lokality - Korytnica, Lúčky a Ľubochňa. Od 90. rokov 20. stor. nadobudol veľký význam a popularitu Termal park Bešeňová Okolité pohoria poskytujú dostatok možností na turistiku. Turisti vyhľadávajú i kultúrne pamiatky - hrad Likavu, kaštiele v Bešeňovej, Liptovskej Štiavnici, pozoruhodné stredoveké kostoly so vzácnymi nástennými maľbami v Martinčeku, Ludrovej a Liptovských Sliačoch, osadu Vlkolínec - pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, zapísanú do zoznamu UNESCO, národnú kultúrnu pamiatku súbor pamiatok Černovskej masakry (náhrobok obetiam maďarskej masakry, rím. kat kostol Ružencovej Panny Márie, pamätné miesto černovskej masakry), pamiatkové zóny v Ružomberku a v Stankovanoch - Podšípe. Okres má 68 ubytovacích zariadení s 2444 posteľami. Kultúrnymi inštitúciami nadregionálneho významu sú Liptovské múzeum a SNG - Galéria Ľ Fullu.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30