Okres Rimavská Sobota - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 7 538
Všetkých organizácií 15 798
Obyvateľov 84 764
Mužov / Žien 41 258 / 43 506
Počet miest / obcí 3 / 104
Rozloha 147 1.1 km2
Hustota 56 oby/km2
Kraj Banskobystrický kraj
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
22,63% základné - 19 182
18,21% bez školského vzdelania - 15 434
17,68% úplné stredné odborné (s maturitou) - 14 990
12,58% učňovské (bez maturity) - 10 663
7,86% stredné odborné (bez maturity) - 6 660
7,04% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 5 967
4,27% úplné stredné všeobecné - 3 619
3,42% nezistené - 2 902
2,57% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 2 179
1,84% vysokoškolské bakalárske - 1 557
1,76% vyššie odborné vzdelanie - 1 495
0,28% vysokoškolské doktorandské - 241
Zobraziť celú tabuľku
48,97% Rímskokatolícka cirkev - 41 512
16,39% bez vyznania - 13 892
13,52% nezistené - 11 463
10,05% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 8 517
8,88% Reformovaná kresťanská cirkev - 7 528
0,7% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 595
0,55% Evanjelická cirkev metodistická - 467
0,35% Gréckokatolícka cirkev - 300
0,19% iné - 157
0,15% Kresťanské zbory - 125
0,12% Bratská jednota baptistov - 99
0,07% Starokatolícka cirkev - 63
0,06% Pravoslávna cirkev - 52
0,03% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 28
0,03% Cirkev československá husitská - 28
0,02% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 19
0,02% Apoštolská cirkev - 19
0,02% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 15
0,01% Bahájske spoločenstvo - 5
0,0% Cirkev bratská - 3
0,0% Novoapoštolská cirkev - 2
Zobraziť celú tabuľku
47,57% slovenská - 40 318 36,0% maďarská - 30 516 9,79% nezistená - 8 297 6,22% rómska - 5 270
0,34% česká - 285 0,08% ostatné - 67 0,03% ukrajinská - 27 0,03% nemecká - 27
0,03% poľská - 23 0,02% moravská - 20 0,02% ruská - 13 0,01% rusínska - 11
0,01% židovská - 8 0,01% bulharská - 6 0,0% srbská - 1 0,0% chorvátska - 0
Zobraziť celú tabuľku
45,44% slovenský - 38 519 42,84% maďarský - 36 310 9,98% nezistený - 8 457 1,33% rómsky - 1 127
0,35% český - 297 0,03% nemecký - 29 0,03% poľský - 24 0,03% ukrajinský - 23
0,02% ruský - 18 0,02% ostatný - 18 0,02% rusínsky - 17 0,01% anglický - 11
0,01% vietnamský - 9 0,01% posunková reč - 6 0,01% jidiš - 5 0,0% srbský - 4
0,0% španielsky - 4 0,0% rumunský - 3 0,0% taliansky - 3 0,0% arabský - 2
0,0% francúzsky - 2 0,0% albánsky - 1 0,0% chorvátsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% bulharský - 0
Zobraziť celú tabuľku
50,65% slovenský - 42 933 34,63% maďarský - 29 352 12,81% nezistený - 10 857 0,5% rómsky - 422
0,5% ostatný - 420 0,46% anglický - 387 0,33% český - 278 0,17% nemecký - 148
0,03% taliansky - 28 0,02% španielsky - 20 0,02% francúzsky - 15 0,01% posunková reč - 6
0,01% ruský - 5 0,0% rumunský - 4 0,0% poľský - 3 0,0% ukrajinský - 2
0,0% rusínsky - 2 0,0% grécky - 2 0,0% vietnamský - 2 0,0% srbský - 1
0,0% jidiš - 1 0,0% chorvátsky - 1 0,0% albánsky - 0 0,0% bulharský - 0
0,0% arabský - 0
Zobraziť celú tabuľku
42,66% slovenský - 36 158 40,19% maďarský - 34 064 15,12% nezistený - 12 818 1,39% rómsky - 1 182
0,31% ostatný - 259 0,18% český - 155 0,13% anglický - 107 0,08% nemecký - 68
0,02% taliansky - 16 0,01% španielsky - 10 0,01% ruský - 9 0,01% francúzsky - 7
0,01% posunková reč - 6 0,01% ukrajinský - 5 0,01% poľský - 5 0,0% rumunský - 4
0,0% chorvátsky - 4 0,0% rusínsky - 3 0,0% srbský - 3 0,0% jidiš - 2
0,0% vietnamský - 2 0,0% arabský - 1 0,0% grécky - 1 0,0% bulharský - 0
0,0% albánsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
43,3% Áno - 36 703 39,05% Nie - 33 100 17,8% Nezistené - 15 086
Zobraziť celú tabuľku
44,31% Nie - 37 557 35,73% Áno - 30 286 20,11% Nezistené - 17 046
Zobraziť celú tabuľku
42,84% Nie - 36 314 38,13% Áno - 32 324 19,17% Nezistené - 16 251
Zobraziť celú tabuľku
49,37% Nie - 41 844 29,31% Áno - 24 848 21,47% Nezistené - 18 197
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu