Ponuka dát

Informácie, zoznamy a štatistiky o:
 • 8 krajoch
 • 79 okresoch
 • 179 miest
 • 2 751 obciach
 • 5 415 949 obyvateľoch
 • 828 332 aktívnych oranizácách
 • 1 453 011 všetkých organizácicáh
Pravidelne aktualizované verejné dáta o samosprávach - obciach, mestách, okresoch, krajoch, ktoré obsahujú:
 • základné informácie
 • GPS polohy
 • tabuľky a štatistické údaje
 • súčasné ale aj historické dáta
V ponuke je aj zoznam firiem a organizácií prepojený so samosprávami (obcami, mestami, okresmi, krajmi) a základné informácie:
 • IČO, názov organizácie
 • adresa, PSČ
 • GPS poloha
 • predmet činnosti
 • ďalšie doplňujúce informácie
Všetky dáta sú z verejných zdrojov - Štatistického úradu SR alebo Portálu verejnej správy na Slovensku.
Ponúkame analýzy, trendy historických a súčasných záznamov, PDF reporty a pod.
V prípade záujmu o verejné dáta, alebo ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať na info@naseobce.sk.